Sunday, 28 August 2011

Vierivä kivi ei sammaloidu

Olin loppuviikosta innostavassa ja energisessä koulutuksessa todella upeassa paikassa! Suosittelen lämpimästi tutustumaan Sipoon rannassa Hjalliksen Diili-ohjelmasta tutun rakennushankkeen vieressä sijaisevaan koulutuskeskus Sopukkaan (http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/sopukka/). Ruoka oli hyvää, tilat toimivat, henkilökunta ystävällistä ja maisemat upeita.....

Mahtavinta oli tietysti opiskelijatovereiden vertaistuki ja ohjaajien luoma innostava ilmapiiri. Opiskelen Tulisielujen organisoimassa koulutuksessa (http://tulisielut.fi/)  yrittäjän ammattitutkintoa. Teemanamme oli johtaminen; josta päällimmäiseksi itselleni nousi ajatuksia itseni ja kumppaneitteni johtamisesta. Aion lähiaikoina kirjata tarkemmin ylös yritykseni visiota, missiota ja arvoja. Koen, että arvojen esille tuominen on tärkeää myös palveluiden ostajille.

 Suoralta kädeltä voin sanoa, että yritystoimintani missio on tuoda esille kivun- ja turvotuksen hoitoon liittyvien asioiden tärkeys. Toivon, että toiminnallani voin saada aikaan positiivista asennemuutosta näiden asioiden arvostukseen ja priorisointiin hoidossa.

Ajatuksia herättäviä hyviä linkkejä esim. kivunhoitoon liittyen löytyy sivuilta: http://www.mediuutiset.fi/uutisarkisto/suomalaiset+kipupotilaat+pelkaavat+vahattelya/a621443 , jossa kipupotilaat kertovat kokemuksiaan ja pelkojaan. Sivuilta http://www.tohtori.fi/?page=6935514&id=0465988 löytyy käytännön neuvoja kipupotilaan omaisille. Kivun hoidossa tieto ei lisää tuskaa vaan päinvastoin! Tarvitsemme enemmän tietoa siitä, mitä jokainen voi itse tehdä lievitäkseen kipua ja mitä muita täydentäviä kivun hoito menetelmiä lääkkeiden ohella on olemassa. Näistä asioista kerron lisää mm. Helsingin Reumayhdistyksen järjestämässä luentotilaisuudessa 14.9.2011. Lisäinfoa löytyy sivuilta http://www.helsinginreumayhdistys.com/ kohdasta tapahtumat ja syyskuu. Ehkä tapaamme siellä?

Sunday, 21 August 2011

Kinesioteippaus, täydentävä hoitomuoto kivun ja turvotuksen hoitoon

Vastaanotollani ehdotan  polvikipuiselle potilalleni kinesioteippausta LymphaTouch-hoidon tueksi. Mitä se on? Kyselee potilas usein hämmästyneenä. Onko se sama asia kuin urheiluteippaus? Voiko teipattuna mennä saunaan? Kauanko sitä pidetään? Onko siitä varmasti apua? Monta kysymystä, joihin yritän parhaani mukaan vastata.

Kinesioteippauksen on kehittänyt japanilainen kiropraktikko Kenzo Kase 1970-luvulla. Menetelmä levisi Soulin olympialasten myötä muualle maailmaan. Nykyään teippaus on fysioterapian hoitoihin kuuluva menetelmä ja sitä käytetään erilaisissa kipu- ja turvotusongelmissa. Menetelmä tukee elimistön omaa paranemisprosessia. Hoito aktivoi verenkiertoa ja lymfajärjestelmää sekä tukee neurofysiologisia toimintoja. Teippauksella voidaan ohjata lihasten ja nivelten liikkuvuutta sekä vähentää kudos painetta teipin luoman alipaineen avulla.

Teippi ei rajoita normaaleja päivittäisiä toimintoja. Teipattuna voi esim. saunoa, käydä suihkussa ja uida. Teippi on elastinen ja ihoystävällinen. Hoitoaika vaihtelee muutamasta päivästä viikkoihin. Kinesioteippaus on hyvä lisä monelle muulle hoitomenetelmälle. Kinesioteippaus sopii vauvasta vaariin eikä estettä hoidolle juurikaan ole. Käytössä teipit eivät tunnu ja siksi moni hämmästyykin "kivuttoman ja huomaamattoman" hoidon tehoa!

Kipeän polven hoidossa asetan kinesioteipin polvilumpion molemmin puolin ja poikittaisen teipin polven alapuolelle. Näin tehtiin tässäkin tapauksessa ja kun tapasin potilaan seuraavan kerran, oli hänen ihmetyksensä aidon positiivinen: "En tiedä mitä teit viime kerralla, mutta polvi kipuni on poissa ja olen voinut liikkua taas hyvin!"

Kinesioteippaus on tutkimus kohteena melko uusi.Julkaistut tutkimukset ovat melko pieniä. Joka tapauksessa tutkimukset ovat antaneet lupaavia tuloksia ja tutkimustyö on viime aikoina lisääntynyt. Lisää aiheesta löytyy esim. sivuilta: http://www.kinesiopiste.fi/kinesio .

Olen opiskellut sekä kinesio- että lymfateippausta ja omakohtaisesti kokenut teipin hyödyn niska-hartia ja selkäkivuissa sekä turvotusten hoidossa. Tänä päivänä myös monet lääkärit suosittelevat teippausta fysioterapiaa täydentävänä hoitona.

Sunday, 14 August 2011

Yli miljoonalla suomalaisella on jokin krooninen tuki- ja liikuntaelin sairaus.

Kaivoin kirjahyllystä esiin professori Pekka Mäntyselän tekemän tutkimuksen vuodelta 1998. Sen nimi on Kipupotilas terveyskeskuksessa ja se on hänen väitöskirjansa, jonka on julkaissut Kuopion yliopiston kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos. Sain oman kirjan Mäntyselän henkilökohtaisella signeerauksella Tampereella Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen koulutustapahtumassa istuessani aamupalalle Pekan kanssa samaan pöytään.

Pekka kertoo, että tuki- ja liikuntaelin vaivojen esiintyvyyttä käsittelevien tutkimusten perusteella on arvioitu 1,7 miljoonan suomalaisen kärsivän jostain reumaattisesta kivusta. Yli miljoonalla suomalaisella on jokin krooninen tuki- ja liikuntaelinsairaus. Nämä tiedot ovat siis vuodelta 1998. Paljonkohan luku on noussut 13 vuoden aikana? Varmaan huomattavasti, ottaen huomioon tietotekniikan lisääntymisen ja liikunnan vähentymisen jo yhä nuorempien ikäpolvien kohdalla.

Päävastuu kivunhoidosta on perusterveydenhuollolla eli terveyskeskuksilla ja työterveyshuollolla. Niukkenevat resurssit kuitenkin rajoittavat tätäkin toimintaa. Mäntyselän tutkimus perustuu 5646 terveyskeskuskäynnin muodostamaan aineistoon 25 eri terveysasemalla Suomessa. Näistä käynneistä 2237 eli 40 % tehtiin kivun takia. Tästä määrästä käynnin pääsyynä oli kipu 30% :lla ja loput 10% ottivat kipu ongelman esille muun syyn ohessa.

Yleisimmät kivun syyt olivat alaselkäkivut, vatsakivut, pää ja kasvo kivut. Joka viidennellä työikäisellä miehellä esiintyi alaselkäkipuja ja keskimäärin joka viidennellä vaihdevuosi-ikäisellä naisella esiintyi niska-hartia kipuja. Ikääntyneessä väestössä joka kuudella oli polvikipua.

Tutkimuksen mukaan hoidoiksi määrättiin eniten lääkkeitä (68 % kipupotilaista) ja sairauslomaa (25 %:lle). Fysikaalista hoitoa määrättiin 8 %:lle kipupotilaista. Eniten määrättyjä hoitoja olivat hieronta ja lämpöhoidot.

Kaiken edellämainitun valossa ei tuki-ja liikuntaelin sairauksista kärsiville kipupotilaille tunnu olevan paljonkaan tarjolla perusterveydenhuollon parissa. Yleislääketiede kattaa laajan osaamiskentän, mutta spesifinen kivunhoidon osaaminen puuttuu monesta paikasta. Kipu on kokonaisvaltainen psykofyysinen ongelma, jonka hoitoon tarvitaan moniammatillista osaamista. Jokaisen kipu on erilainen ja kivunhoito on räätälöitävä yksilöllisesti. Suomen kivuntutkimusyhdistys
(http://www.suomenkivuntutkimusyhdistys.fi/) on kouluttanut eri ammattirymiä erityispätevyyden omaaviksi kivunhoidon asiantuntijoiksi. Sairaanhoitajille järjestettiin ensimmäinen erikoistumiskoulutus vuonna 2000 -2002. Meitä valmistui 19 kivunhoidon asiantuntija sairaanhoitajaa.

Sairaanhoitopalvelu-Leenan perustehtävä on kipupotilaiden kokonaisvaltainen kohtaaminen ja hoito. Hoidon perustana toimii kipukartoitus, jonka perusteella laaditaan yhteistyössä potilaan ja hoitotiimin kanssa hoitosuunnitelma. Hoitomuotoina käytetään lääkärin määräämän farmakologisen eli lääkehoidon ohella muita täydentäviä hoitoja, kuten esim. hierontaa, sähkökipuhoitoa, lämpö- ja kylmähoitoja, fysioterapeuttista LymphaTouch-alipainehoitoa, LPG-kudosterapiaa, kinesioteippausta, liikehoitoa, lääkinnällistä valoterapiaa (infrapunavaloa), kompressiotuotteita (eli lääkinnällisiä tuki- ja painevaatteita) ja ohjausta sekä neuvontaa. Päähoitovastuussa on potilaan oma lääkäri, jonka kanssa tehdään yhteistyötä. Alkukartoituksen jälkeen potilas toimittaa kipusairaanhoitajan lausunnon lääkärilleen, joka vastaa tutkimuksista ja lääkityksestä. Lääkärin hoitomääräyksellä saa kipusairaanhoitajan antamasta hoidosta ns. KELA-korvauksen. Hoidon päätyttyä lääkäri saa potilaan suostumuksella hoitopalautteen.


Kipusairaanhoitaja toimii kipupotilaan "asianajajana" , kannustajana, hoitajana ja tukena. Perusterveydenhuollossa tällaisia "omia" hoitajia on mm. diabetespotilaille, haavahoitopotilaille ja avannepotilaille. Toivottavasti vastaisuudessa myös kipupotilaat saavat omat asiantuntija hoitajat!

Saturday, 6 August 2011

Natisevat nivelet

Sairaanhoitopalvelu-Leenan toiminta on käynnistynyt vauhdilla lyhyen kesäloman jälkeen. Ajatuksia on herättänyt erityisesti nivelrikosta kärsivät kipupotilaat. Nivelrikollahan tarkoitetaan nivelten rustojen vaurioitumista niin, että oireena on vaurioituneen nivelen kipua, turvotusta ja toimintarajoitteisuutta. Myös rahiseva ääni nivelen liikkuessa on monelle tuttua. Nivelrikko on siis ruston rappeumasairaus ja röntgen kuvissa näkyy nivelrikosta johtuvia muutoksia. Suomessa arvioidaan nivelrikosta kärsivien määrän olevan yli miljoona henkilöä. Nivelrikkoa voi esiintyä periaatteessa kaikissa nivelissä.

Paras nivelrikon hoito on ennaltaehkäisy. Ylipainon välttäminen, hyvä lihaskunto ja tapaturmien eliminointi ovat parhaita ehkäisykeinoja. Sairauden alkuvaiheessa ovat tärkeitä tehokas kivunhoito ja toimintakyvyn ylläpitäminen. Nivelrikon hoidon tavoitteet ovat kivun hoito, toimintakyvyn parantaminen, haittojen minimointi ja sairauden etenemisen hidastaminen (Airaksinen, Nivelrikko - ohjeita potilaalle esite).

Nivelrikon hoidon perustan muodostaa lääkkeettömät hoitokeinot, joita voidaan täydentää lääkkeillä. Fysioterapian ohella esim. ravitsemusneuvonta on tärkeää. Koska hallitsevat oireet nivelrikossa ovat kipu, turvotus ja nivelen jäykkyys, on fysioterapeuttisella LymphaTouch-alipainehoidolla saatu erittäin tehokkaita tuloksia nivelrikon hoidossa. Alipaineella laajennetaan ihonalaisen kudoksen tilavuutta ja parannetaan kudosnesteen ja tulehdusnesteen kuljetusta imusuonistoon. Imusuoniston kuljetuskapasiteetin aktivoituessa haitallinen nivelneste ja sen aiheuttama turvotus saadaan siirtymään nivelestä imusuonia pitkin pois. Turvotuksen vähentyessä paine nivelessä ja sitä ympäröivässä kudoksessa vähenee, kipu lievittyy ja nivelen liikkuminen paranee. "Herkku-esimerkki" on polvinivelrikko ja / tai ns. tenniskyynärpää. Näistä vaivoista kärsivät hämmästyvät, kun nivelvaivat helpottuvat äkkiä lempeällä ja tehokkaalla LymphaTouch-hoidolla.

Tervetuloa kokeilemaan ja kokemaan paranemisen ilo!