Sunday, 29 January 2017

Herkkyyden voima kivun hallinnassa

Marraskuussa 2016 alkanut kipukierteeni tuntuu nyt hellittäneen. Olen jälleen kerran voittanut kivun, joka aika-ajoin yrittää hallita elämääni. Omalla kokemuksellani voin sanoa, että positiivinen asenne ja elintavat vaikuttavat todella paljon elämän- ja kivunhallintaan. Suurena apuna ja oivalluksena tämänkertaisessa kivun "taltuttamisessa" oli lukemani kirja: Herkkyyden voima, jonka on kirjoittanut psykologi Heli Heiskanen (2016). Tietysti oman kiitoksensa saavat naprapaatti Mikaela, kiropraktikko Sami ja akupunktiohoitaja Teija. Puhumattakaan rakkaasta puolisostani, perheestäni ja ystävistäni, jotka ovat aina tukeneet minua kaikessa, myös kivun keskellä.

Kaksi vuotta sitten kirjoitin blogissani aiheesta HSP ja kipu. HSP (Highly Sensitive Person) käsite tuli laajemmin tunnetuksi vuonna 2013, kun kanadalainen psykologi Elaine N. Aronin julkaisema kirja, Erityisherkkä ihminen (Nemo), ilmestyi suomeksi. Nyt Heli Heiskanen paneutuu omassa uudessa teoksessaan siihen, kuinka herkkyys voi olla lahja ja vahvuus. Herkkys on kaikissa ihmisissä oleva inhimillinen ominaisuus. Jotkut meistä syntyvät tavanomaista herkempinä, erityisherkkinä. HSP-tyyppien hermojärjestelmä on virittynyt poikkeuksellisen tunne- ja aistiherkäksi ja he käsittelevät havaintojaan hyvin syvällisesti ja monipuolisesti (Heiskanen. 2016). Näin ollen myös kiputuntemukset voivat syntyä herkästi, olla voimakkaita ja niiden hallinta voi olla usein hyvin haasteellista.Oletko sinä erityisherkkä? Voit testata sen tästä!

Kirja toi minulle sisäisen rauhan ja oivalluksen, miten voin hallita mieltäni ja tunteitani. Voin valjastaa herkkyyteni voimavaraksi, kun opin tuntemaan itseni ja tapani reagoida asioihin.
Pohjimmiltaanhan kaikessa on aina kysymys ajatuksista, tunteista ja näiden herättämästä toiminnasta. Ajatuksia ja tunteita voi opetella hyväksymään ja ohjaamaan. Kivun hoidon peruspilari on tulla elämänsä herraksi, omistaa oma elämänä eikä antaa liikaa valtaa tunteille, ajatuksille tai tiedostamattomalle ajattelulle .

Helin kirjan mukaan erityisherkän tulee pitää hyvää huolta hyvinvoinnistaan ja arjen tasapainosta. Stressin ja ylikuormituksen aikana aistiärsykkeiden kokeminen häiriintyy, ne tuntuvat liian rasittavilta tai aistimukset turtuvat ja elämän nautinto haalenee. Siis opettele sanomaan EI kaikelle mikä rasittaa sinua.  Nauti elämästä ja tee siitä oman näköisesi. Olet sen ansainnut! Rakasta itseäsi ennen kuin voit rakastaa muita!

Sunday, 22 January 2017

Päivitystä syövänhoidon jälkeisen lymfaödeeman hoitoon

Sain jo joulukussa tiedotteen kollegaltani, joka oli ollut yhteydessä Kelaan lymfaterapian korvausasioissa. Kollega kertoi, että lymfaterapia on poistumassa Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden palveluvalikoimasta 1.1.2019 alkaen. Perusteluna, että tutkimusten mukaan lymfaterapian kuntotuksellisesta vaikuttavuudesta ei ole näyttöä.

Samassa kuussa sain  Suomen lymfahoito ry:n jäsenlehden, jossa oli artikkeli: Onko syövänhoidon jälkeisen lymfaödeeman hoidossa muutostarpeita? Tässä kirjoittaja, joka toimii Suomen lymfahoito ry:n hallituksen varapuheenjohtajana ja koulutusvastaavana, kirjoittaa tukimuskatsauksen aiheesta. Tutkimuksia siis on olemassa!
(edu.helsinki.fi)

Artikkelin yhteenvedosta voin nostaa esille muutamia pääkohtia:
1) Tuoreessa Cochrane-katselmuksessa (2015) todetaan, että henkilöt, joilla on lievä tai kohtuullinen sekundaarinen yläraajaödeema (esim. rintasyöpäleikkauksen jälkeen), kuuluvat ryhmään, jotka saattavat hyötyä manuaalisen lymfaterapian kombinoimisesta intensiiviseen sarjaan kompressiosidontaa  - Tämä on käytäntömme hoidoissa.

2) Pidemmälle edennyt lymfaödeema, jossa esiintyy kudoksen fibrotisoitumista, täytyy lymfaterapia otteiden muuttua syvemmiksi ja intensiivisemmiksi.

3) Fibroottisen lymfaödeeman hoitoa tehostetaan ja täydennetään epätasaisella pehmustemateriaalilla (meillä käytössä esim. Mobiderm yöhihat- ja kompressiot) ja PhysioTouch-hoidolla.

4) Vartalon, rinnan, kasvojen ja genitaalialueen lymfaödeeman hoidossa manuaalisella lymfaterapialla on tärkeä rooli. Rinnan alueen lymfaödeeman hoidossa Hivamatin (meilläkin käytössä) käytön vaikutuksista on tutkimusnäyttöä. Lymfateippausta käytetään täydentävänä hoitona.

5) Tutkimuksen mukaan (Cancer 110, 2007) löytyy vahvaa näyttöä ylipainon negatiivisista vaikutuksista lymfaödeemaan. Hoitoon tulee siis sisällyttää painonhallinan ohjausta.

6) Tutkimuksen (Physioter.Theory Pract.30 2014) mukaan fyysinen lihasvoiman ja nivelliikkuvuuden harjoittelu eivät pahenna lymfaödeemaa, kuten aiemmin on varoitettu. Päinvastoin esim. sauvakävely saattaa jopa vähentää turvotusta ja siihen liittyviä oireita. Liike tehostaa myös kompression vaikutusta.

7) Tuki-ja liikuntaelistön ongelmat tulee huomioida lymfaödeeman hoidon yhteydessä. Faskiakäsittelyt täydentävät tehokasta turvotuksen hoitoa. Myös arpien hoitoon tulee kiinnittää huomiota.

Lymfaterapia on hyvin kokonaisvaltaista hoitoa. Se on mielestäni todellakin kuntouttavaa eikä  perustu mutu-tuntumaan vaan fysiologiaan ja anatomian tukemiseen.


Sunday, 15 January 2017

Vanhusten polyfarmasia

Edellinen blogikirjoitukseni käsitteli kirottua fasettilukko-ongelmaa. Kirjoitus on kiinnostanut lähes 400 henkilöä. Kiitos teille hyvät lukijat! Toivon todella, että kenelläkään teistä ei juuri nyt ole tätä viheliäistä vaivaa! Onneksi olen kuntoutunut hyvin ja jumppaan saatujen ohjeiden mukaan (lähes) päivittäin. Naprapaattiset hoidot ja akupunktio jatkuvat vielä vähän aikaa.

Aamulenkin kävin puolisoni kanssa tänään kauniissa Porvoon jokimaisemassa. Samalla piipahdimme anoppilassa ja siellä meitä kohtasi niin monen vanhuksen ongelma eli polyfarmasia! Polyfarmasia tarkoittaa monien lääkkeiden käyttöä samanaikaisesti. Monilääkitys on iäkkäillä hyvin tavallista. Tämä tarkoittaa, että vanhuksella voi olla 6-9 lääkettä päivässä ja jopa 30 eri vaikuttavaa ainetta. Siinä olisi nuoremmallakin kestämistä, kun keho altistetaan moiselle kemikaalikoktailille. Sitten ihmetellään huonovointisuutta, ruokahalutomuutta, väsymistä, huimausta ja kaatumisia. Ongelmat syntyvät ikääntymisen ja monisairauksien myötä. Yksi lääkäri määrää yhtä lääkettä ja toinen toista. Jos kenenkään vastuulla ei ole katsoa lääkelistaa ja miettiä lääkkeiden tarpeellisuutta, yhteisvaikutuksia ja sivuvaikutuksia, on soppa valmis!

Ihana anoppini on tähän asti huolehtinut lääkkeistään, mutta nyt pitkällinen sairastelu on uuvuttanut muistia ja lääkkeiden jako ja otto on alkanut askarruttamaan mieltä. Jaoimme lääkkeet dosettiin ja havaitsin, että kyseessä on todellakin polyfarmasia. Aamulla menee 9 1/2 tabl ja illalla 6 1/2 tabl eli päivässä 16 tablettia ja tähän voi lisätä vielä tarvittaessa kipulääkettä, unilääkettä ja nitrot!!! Itse pähkäilin, että voinko ottaa fasettilukkovaivaani pari särkylääkettä päivässä? Justiinsa!  

www.bovenij.nl
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ylläpitää ja parantaa väestön terveyttä valvomalla ja kehittämällä lääkealaa. Fimean suosittelee, että jos käytössä on yli kymmenen lääkevalmistetta, kannattaa lääkehoidon kokonaisuus tarkastuttaa lääkärillä tai apteekissa. Sosiaali- ja terveysministeriö suosittelee, että iäkkään potilaan lääkityksen tarve ja turvallisuus arvioitaisiin vähintään kerran vuodessa. Niinpä pyysin anoppia olemaan lääkäriinsä yhteydessä lääkelistan päivittämiseksi ja mahdollisten "turhien" lääkkeiden lopettamiseksi.

Fimean mukaan: "Kun ihminen vanhenee, niin lääkkeiden vaikutus elimistössä usein muuttuu. Munuaisten toiminta heikentyy, jolloin monien lääkkeiden poistuminen elimistöstä hidastuu. Aivojen tai sydämen herkkyys lääkevaikutuksille voi lisääntyä, ja vanhastaan tututkin lääkkeet voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Iäkkäillä esiintyy lääkehaittoina muun muassa huimausta, lihasheikkoutta, suun kuivumista, ummetusta, tokkuraisuutta ja painajaisunia. Lääkärin tulisikin säännöllisesti seurata iäkkään lääkitystä ja tarpeen mukaan pienentää annoksia. Lääkevalmisteiden määrää voidaan myös vähentää."

Ikäihmisten (ja muidenkin ryhmien) lääkehoito on taitolaji. Kysy, selvitä, seuraa ja valvo omaistesi lääkkeiden käyttöä. Vuonna 2002 oli kampanja nimellä Vain otettu lääke auttaa. Tänä päivänä voisi kampanjaa käydä aiheesta: Onko iäkkäiden lääkehoidon erityispiirteet huomioitu?

Sunday, 8 January 2017

Kirottu fasettilukko

Viime viikolla mainitsin, että olen reilun kuukauden ajan kärsinyt ikävästä rintarangan fasettilukosta. Olen ollut todella kipeä! Fasettilukko-oireilla tarkoitetaan selkänikamien välisten pienten nivelten liikkuvuuden ja elastisuuden vähenemistä (”lukkiutumista”). Selkänikamat niveltyvät toisiinsa päällekkäin pienten nivelten välityksellä. Kun selkänikamarakenne menettää normaalia joustavuuttaan, syntyy tukikudoksen rasituksessa helposti luisissakin rakenteissa kulumia sekä ärsytys ja tulehdustiloja.  Tämän myötä myös selkänikamien niveliä suojaavat nivelkapselit jäykistyvät. Tilaa kutsutaan kansanomaisesti fasettinivelten lukkiutumiseksi, vaikka mitään mekaanista lukkoa ei selässä olekaan syntynyt. (Hoitonetti)

Fasettilukko-oireistoa esiintyy yleisimmin rinta- ja kaularangan alueella. Esim.skolioosi, staattinen työskentely ja rasitus altistavat niille. Oireeseen kuuluu hermostuttava, jäytävä kipu ja jäykkyys. Rintarangan alueen lukko-oiretta poteva saattaa tuntea jopa hengen salpautumista ja pakahtumistunnetta rintakehällä. Kivut voivat säteillä molemmin puolin rintakehää. Itselläni oli reilun viikon ajan sellainen tunne, kun kivi olisi lapaluiden välissä. Siitä säteili ikävä hermokipu vasemman kyljen kautta rintalastalle asti. Välillä kipu salpasi hengitystä. Istuminen ei onnistunut, makuulla lattialla oli parasta olla. Yöt olivat tuskaa!   
Fasettilukko on hankala vaiva (blogilainaus)


Ongelmani alkoi influenssan jälkeen. Olin ollut vuodelevossa ja sitä ennen tehnyt monta vuotta jo staattista etukumaraa työtä. Lihakset ja faskiat menivät kramppiin ja aiheuttivat toiminnallista häiriötä selän pikkuniveliin, josta seurasi tulehdustila ja koko soppa oli valmis! Yritin usean viikon ajan hoitaa oiretta itse. Netistä löytyy hyviä ohjeita, käytin lihashuoltotekniikkaa (palloja, rollerfoamia yms), kokeilin TNS-sähkökipuhoitoja, tulehduskipulääkettä ja puolisoni hieroi kipeitä lihaksia. Vaiva varmistui vasta kun kävin tapaamassa työterveyslääkäriäni. Hän suositteli käyntiä naprapaatille. Sitä ennen olin jo niin "lukossa", peloissani ja väsynyt kipuun, että pyysin apua työtoveriltani kiropraktikko Sami Liukkoselta. Samin taitavissa käsissä nikamalukot "napsahtelivat" auki ja tuntui taivaalliselta kun hengitys kulki normaalisti. Nyt jatkan hoitoja naprapaatti Mikaela Hackmanin luona ja noudatan hänen antamiaan harjoitteita!

Pitkittynyt stressi on haitaksi koko keholle. Olen pyhästi jälleen kerran luvannut itselleni opetella stressinhallinta keinoja ja olla itselleni armollisempi. Aloitin käymällä akupunktiohoidoissa Teija Korkolaisen luona. Teija on taitava terapeutti. Neula-akupunktio oli itselleni täysin uusi, miellyttävä kokemus. Teijalta olen saanut vinkkejä, kuinka voin vahvistaa kehoni energioita käyttämilläni LifeWavin fototerapialaastareilla. Kokonaisvaltaiseen kehon ja mielen huoltoon kannattaa panostaa! Vasta sitten voi rakastaa muita, kun ensin on oppinut rakastamaan ja arvostamaan itseään!

Sunday, 1 January 2017

Kipsatun raajan turvotuksen hoito

Oikein Hyvää Uutta Vuotta 2017! Kuuntelin päivällä Suomen Tasavallan Presidentti Sauli Niinistön Uuden Vuoden puhetta televisiosta ja jäin miettimään hänen sanojaan. Hän pyysi meitä tekemään Suomen kansan yhteiseksi hyväksi kaiken sen, minkä kukin pystyy. Hän peräänkuulutti lähimmäisen rakkautta ja toisesta välittämistä. Hän toi esille myös sen, että jokaisen tulee vähintään pyrkiä huolehtimaan myös itsestään ja omasta jaksamisestaan niin hyvin kuin pystyy. Tämä on resepti, jolla tänä vuonna 100 v. täyttävä Suomi saadaan nousuun!

Nämä teesit ovat todellakin jo toteutuneet perheessämme koko jolunpyhien ajan. Jouluviikolla 80 + v. anoppini kaatui kotonaan. Seurauksena vasen ranne meni poikki, vasen kasvon puolisko siniseksi ja silmä umpeutui. Voi sitä kipua ja murhetta! Jouluaattona suihkuttelin anopin meillä ja päätin lievittää särkevää, sinistä, turvonnutta ja kipsattua kättä Physiotouch alipainehoidolla. Tein koneella ns laskimokulmausten käsittelyn lymfatoiminnan aktivoimiseksi. Sitten käsittelin alipaineella vasemman käden olkapäästä kyynrpäähän, jossa kipsi tuli vastaan. Vastaavasti kävin alipaineella läpi myös sormet ja näkyvillä olevan osan kämmentä. Hoitoaika n 20 min. Kipu lievittyi, kun turvotus ja sen tuoma paine vähenivät kipsin alla. Alla kuvat, joista näkyy muutos.

Varhainen kipsatun raajan hoito on tärkeää, jotta ei pääse kehittymään pelätty komplikaatio eli CPRS, monimuotoinen kipuoireyhtymä. Tästä aiheesta olen kirjoittanut kattavammin blogissani v 2011.

Kuva ennen hoitoa

Kuva 20 min PhysioTouch hoidon jälkeen

Kun joulunpyhinä yrittäjäkin saa levätä ja stressi laukeaa niin huomaa myös omat vaivansa. Ikävä fasettilukko on vaivannut minua jo noin kuukauden ajan rintarangassa. Sen laukaisi sairastamani flunssakierre ja työstressi. Olen kokeillut erilaisia hoitomenetelmiä, joista lupaan kertoa ensi sunnuntaina, kunhan olen kokeillut vielä muutamaa minulle täysin uutta menetelmää. 

Terveempää, kivuttomampaa ja harmonisempaa Uutta Vuotta toivon kaikille ystäville ja tutuille sekä myös uusille tuleville tuttavuuksille! Pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta!