Sunday, 26 March 2017

Potilaan ja hoitajan omat voimavarat ja onnen ohjeet

Kärsin tieto- ja tunnetulvan ähkystä! Kävin viikolla Sairaanhoitajapäivillä, koiranäyttelyssä, olen suunnitellut oman ja yritykseni tulevaisuutta, tukenut lapseni opintoja ja elämää, hoidellut potilaitteni asioita, vaikuttanut yhteiskunnallisiin asioihin, jne....Omat voimavarat ovat koetuksella! Erityisherkälle, empaattiselle ja täydellisyyttä tavoittelevalle tämä kaikki tieto, ajattelu, suunnittelu ja vaatimukset ovat liikaa! Mitä voi tehdä, jotta voimavarat kasvavat ja stressi vähenee?

Kirjahyllystä löytyi apua. Annoin intuition johdattaa ja otin käteeni Docendumin toimitusjohtajan Marja-Liisa Mankan kirjoittaman kirjan stressistä. Sen lohdullinen sanoma on, että jokaisella on mahdollisuuksia vaikuttaa tilanteeseensa ja työn voi aloittaa stressin tunnistamisesta. Tähän asiaan törmään päivittäin. Terveyden järkkyminen, eläminen kivun ja turvotuksen (lymfaödeeman, lipödeeman) kanssa aiheuttaa stressiä ja elämän hallinnan ongelmia. Stressiä voi hallita huolehtimalla kehon ja mielen palautumisesta ja rentoutumalla työn tekemisen ohessa. Henkistä kuntoaan voi kasvattaa tekemällä harjoitteita, joilla lisätään omaa psykologista pääomaa. Tätä pääomaa kuvataan Luthans et Youssef (2007) tutkimuksen mukaan neljällä ulottuvuudella, jotka ovat itseluottamus, sitkeys, toiveikkuus ja optimismi.    


Itseluottamus tuo elämän hallinnan tunteen. Se on kykyä tehdä valintoja, jotka vaikuttavat elämääsi. Sitkeyttä tarvitaan, jotta ongelmat ja esteet eivät lannista ja lamaannuta. Toiveikkuuden ylläpito luo halua ja tahdonvoimaa kulkea kohti tavoitteita sekä löytää vaihtoehtoisia keinoja näiden saavuttamiseen. Realistinen optimismi on kantava voima, jolla ihminen ajattelee menestyvänsä nyt ja tulevaisuudessa. Myönteisillä tunteilla on positiivisia vaikutuksia!

Jotta stressi (olipa sen aiheuttaja mikä tahansa) ei vaikuta haitallisesti terveyteesi ja elämääsi, kannattaa siihen pyrkiä vaikuttamaan heti ensioireiden ilmaantuessa. Parasta on aloittaa itsestä, koska sen voi tehdä heti! Aked & Thompson (2010) ovat julkaiseet Onnen coctailin eli viisi Onnen ohjetta, jotka myös Manka on ottanut esille kirjassaan:

1. Pidä yhteyttä tärkeimpiin ihmisiin ja anna heille aikaa.
2. Ole aktiivinen: kävele, juokse, pelaa, sovita treeni kuntotasoosi ja nauti siitä.
3. Pidä silmäsi avoinna: kiinnitä huomio epätavalliseen, kauneuteen, nauti hetkestä ja reflektoi kokemuksiasi.
4. Opi joka päivä: kokeile uutta, ota uusi vastuu työssäsi ja haaste, josta nautit.
5. Ole antelias: tee jotain hauskaa ystävällesi ja ventovieraalle, kiitä, hymyile, katso sisään ja ulos.

Nyt kun tiedän, että voin vaikuttaa stressiini myönteisillä ajatuksilla, kiitän siitä, että sain tyttäreltäni parhaimman mahdollisen puhelun eilen. Opiskelun, parisuhteen kariutumisen  ja aikuiseksi kasvamisen prosessin keskellä hän totesi: " Olen parissa vuodessa kasvanut todella paljon ja näen kaiken nyt uudessa valossa. Olen onnellinen!" Kiitos! Olen onnistunut äitiydessäni! Se on hyvä voimavara!


Saturday, 18 March 2017

Kipu polven tekonivelleikkauksen jälkeen

Uusi Suomen Kivuntutkimus yhdistyksen jäsenlehti julkaisi sivulla 28 mielenkiintoisen artikkelin aiheesta: Pitkäaikainen kipu polven tekonivelleikkauksen jälkeen. Siinä LT, dosentti Nora Hagelberg ja LT, ortopedian -ja traumatologian el Jari Mokka referoivat tutkimuksia tästä aiheesta.

Pitkäaikainen kipu polven tekonivelleikkauksen jälkeen on verrattain yleistä. Kipua esiintyy kuitenkin yleensä enemmän uusintaleikkauksen kuin ensileikkauksen jälkeen. Yleisin syy polven tekonivelleikkaukselle on pitkälle edennyt nivelrikko. Tällöin leikkauksen tavoitteena on kuluneen nivelen aiheuttaman kivun lievittyminen, kävely- ja toimintakyvyn koheneminen ja elämänlaadun paraneminen. Vaikka leikkaus onnistuukin yleensä teknisesti tosi hyvin, voi osalle potilaista jäädä polveen jäykkyyttä, liikerajoitusta ja pitkäaikaista kipua.

Vuonna 2015 tilaston mukaan tehtiin Suomessa polven tekonivelen ensileikkauksia 10 492 kpl. Näistä 2/3 olivat naisia ja vajaa kolmannes oli täyttänyt 75 vuotta. Australian tekonivelrekisterin mukaan yleisimmät syyt polven tekonivelleikkauksen uusintaan ovat proteesin irtoaminen, infektio ja kipu. Suomen rekisterin mukaan uuteen leikkaukseen johtavat tekonivelen epävarmuus (instabiliteetti), infektiot, muut syyt ja kipu.  
polviproteesi (Biomet.fi)


Beswick kollegoineen on tutkinut pitkäaikaisen kivun yleisyyttä polvinivelleikkauksen jälkeen. Arviolta 10-34 % kärsii pitkäaikaisesta kivusta tekonivelpolvessa 3 -41 kk ensileikkauksen jälkeen. Keskushermoston herkistyminen kipuärsykkeelle eli ns. sentraalinen sensitisaatio voi olla syynä kivun kroonistumiseen. Tämä mekanismi aiheuttaa häiriötä kivun "jarrujärjestelmän" toiminnassa ja kiihdyttää kipua voimistavia prosesseja selkäytimen tasolla.

Polven nivelrikkoon liittyvää kipua tulee hoitaa tehokkaasti, jotta potilas olisi mahdollisimman kivuton ennen leikkausta. Näin voidaan mahdollisesti ehkäistä kivun kroonistuminen leikkauksen jälkeen. Lääkehoidon rinnalla tulee suosia lääkkeettömiä kivunhoitomenetelmiä.

Ne, joiden leikkauskipu pitkittyy, tulee ohjata viiveettä kivun hoitoon perehtyneeseen yksikköön, jossa on mahdollisuus moniammatilliseen tilanne arvioon, hoidon yksilölliseen räätälöintiin ja seurantaan. 

Sunday, 12 March 2017

Kansallinen kivun hoidon toimintasuunnitelma 2017-2020

Lämmin kiitos kaikille, jotka kävitte tervehtimässä minua yritykseni Avointen ovien päivänä! Kiitos muistamisesta, ihanista lahjoista ja kannustuksestanne sekä tuestanne, hyvät ystävät! Yhteistyö on voimaa ja ilman ihania asiakkaita/potilaita ja yhteistyökumppaneita ei tätä toimintaa olisi olemassa!

Tänään olen lueskellut Valtioneuvoston julkaisuarkiston sivulta löytyvää Kroonisen kivun ja syöpäkivun hoidon kansallista toimintasuunnitelmaa vuosille 2017-2020. Tämä on Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman asiantuntijaryhmän ja Suomen kivuntutkimusyhdistyksen yhteistyössä tekemä kartoitus ja toimintasuunnitelma kroonisen ja syöpäkivun hoidon saatavuuteen Suomessa. Suosittelen lämpimästi tutustumaan tähän 60 sivuiseen julkaisuun. Tässä suunnitelmassa esitetään keskeiset toimenpiteet, joilla luodaan yhdenvertaiset, potilaslähtöiset ja laadukkaat palvelut kroonisen ja syövän aiheuttaman kivun monialaiseen ja moniammatilliseen hoitoon.

Joka viides työikäinen suomalainen kärsii kroonisesta kivusta. Tästä johtuvasta työkyvyttömyydestä aiheutuu yhteiskunnalle erittäin suuria kustannuksia. Pelkästään selkäsairauksien vuoksi maksettujen sairauspäivärahojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden kustannukset olivat raportin mukaan 469 miljoonaa euroa vuonna 2013. Tehokas kivunhoito voi siis olla kokonaistaloudellisesti hyvin kannattavaa. Varsinkin peruspalveluiden edellytyksiä hoitaa kipua suositusten mukaisesti on välttämätöntä parantaa. Toiminnan kehittämisessä on työryhmän mukaan painotettava kivun kroonistumisen ehkäisemistä edistämällä terveellisiä elämäntapoja ja hoitamalla akuuttia kipua tehokkaasti. Huomiota tulee kiinnittää kipupotilaan toiminta-ja työkyvyn sekä elämänlaadun ylläpitämiseen.
kuva: tiede.fi

Jotta kivun hoidon arvostus ja osaaminen saataisiin suosituksen mukaiselle tasolle, tulee lääkäreiden, psykologien, fysioterapeuttien ja sairaanhoitajien koulutukseen lisätä kivun hoidon opetusta. Tulevaisuudessa tulisi esim. jokaisessa oppilaitoksessa sairaanhoitajien ja fysioterapeuttien peruskoulutuksen alussa olla opintokokonaisuus kivunhoidon perusteista ja myöhemmässä vaiheessa joka jaksolla eri erikoisalojen yhteydessä kivunhoidon opintoja. Näiden tulisi näkyä selkeästi myös opinto-suunnitelmissa. Kaikkien käytännön harjoittelujaksojen yhtenä tavoitteena pitäisi niin ikään olla perehtyminen potilaan kivunhoitoon.

Toivon todella, että nyt siirrytään teoriasta käytäntöön, jotta kivun hoitokin saisi tarvitsemansa resurssit tässä uudessa Sote-uudistuksessa. Haaveilen jopa siitä, että jatkossa voisin toimia sairaanhoitajien koulutuksessa kivunhoidon kouluttajana.
 

Saturday, 4 March 2017

Pysyvä turvotus - lymfaödeemaako?

"Kuinka paljon mahtuu pieneen sydämeen
Pieneen sydämeen rakkautta, kaipuuta
Kuinka mahtuu tähän pieneen sydämeen
Suuri maailma, koko planeetta."


Näin laulaa Sakari Kuosmanen laulussaan Pieni sydän. Sanat uppoutuvat tänä aamuna syvälle sieluuni ja koskettavat. Elämässä nimittäin sattuu ja tapahtuu....Itselleni ei onneksi mitään pahaa, mutta läheisiäni ajattelen ja potilaitani.


Viikolla lymfaterapia-asiakkaani kysyi: " Jääkö tämä raajani turvotus pysyväksi? Mitä voisin tehdä, jotta sen saisi pois?" Vastaukseni oli ikävän ammattimainen, vaikka esitin sen hyvin empaattisesti. "Imusolmukkeiden poiston aiheuttama lymfaturvotus on krooninen ja etenevä sairaus, tätä täytyy hoitaa ja kontrolloida lopun ikää." Pettymys, joka paistoi potilaan kasvoilta, oli käsin kosketeltava. "Miksi kukaan ei kertonut tätä ennen leikkausta?", hän kysyi ja tästä keskustelimme lisää.

Maanantaina 6.3. vietetään maailman laajuista Lymfaödeeman tietoisuudenlisäämispäivää ja itseasiassa tämä ulottuu koko maaliskuulle. Lymfaödeema on alidiagnosoitu, koska sitä esiintyy paljon muustakin syytä kuin esim. syöpäleikkauksen jälkeen. Hoito on tärkeää aloittaa mahdollisimman varhain, kun turvotusta havaitaan, jotta vältytään peruuttamattomilta fysiologisilta muutoksilta. Turvotus ei siis ole "normaalia", vaan aina merkki vauriosta, joka täytyy hoitaa.

Alkava turvotus ja mahdollinen lymfaödeeman kehittyminen voidaan todentaa mittauksilla ennen kuin turvotus pääsee näkyväksi. Tästä olen kirjoittanut blogissani jo vuonna 2014. Jos mittauksissa näkyy solun ulkoista nestettä, voidaan hoito eli lymfaterapia käynnistää. Tässä vaiheessa voidaan mahdollisesti saada aikaan turvotus ongelman etenemisen pysähtyminen tai huomattava hidastuminen.
Lymfaödeema ja Lipödeema ovat alidiagnosoituja ongelmia! (kuva healioswoundsolutions.com)

Tiistaina 7.3.2017 klo 14-17 pidän yritykseni 10-vuotispäivän kunniaksi Avoimet ovet-tapahtuman. Tervetuloa silloin kuulemaan lisää esim. lymaödeemasta ja sen hoidosta. Tule näyttämään omaa turvotustasi ja kysymään neuvoja jatkohoitoon. Vastaan myös mieltäsi liikuttaviin kysymyksiin koskien kivunhoitoa. Oletko harkinnut lääkinnällisiä hoitosukkia? Kerron millaiset kannattaa hankkia. Esittelyssä myös tutkittua huipputeknologiaa eli lääkkeettömät kipu- ja unilaastarit.
Tämä ainutlaatuinen maksuton tilaisuus saada vastauksia terveydenhuollon pitkäaikaiselta ammattilaiselta ja asiantuntijalta maksutta, kannattaa hyödyntää. Tila on rajallinen, mutta sopu sijaa antaa. Käyntiosoitteeni on: Kivunhoito & Lymfaterapia, Mannerheiminkatu 16, 3 krs, huone 16, 06100 Porvoo. Olisi mukava tavata!