Monday, 27 June 2011

LymphaTouch - uusi suomalainen innovaatio

Tänään taas työssäni mietin yhdessä potilaani kanssa :" Miten olen aiemmin hoitanut haasteellisia kiputiloja?" Olen nyt 8 kk ajan käyttänyt työssäni päivittäin LymphaTouch - hoitolaitetta ja hämmästellyt hyviä hoitotuloksia. On ihanaa luoda potilaille hyvää oloa ja kivunlievitys kokemuksia. Krooninen kipu masentaa ja akuutti kipu pelottaa. Kivun lievittyessä mieli paranee ja elämän ilo palautuu! Jess!!! Tää on hyvä juttu!

Tutustuin LymphaTouch- fysioterapeuttiseen alipainehoito menetelmään Pohjoismaisessa Lymfologian kongressissa Helsingissä syyskuussa 2010. Kiinnostuin laitteen toimintaperiaatteesta ja osallistuin HLD Healthy Life Devices Oy:n järjestämään koulutukseen marraskuussa 2010. Sain sieltä laiteen koekäyttöön kahdeksi viikoksi ja kutsuin potilaita koehoitoon. Tulokset olivat heti niin hyviä, että oli ihan "pakko" saada laite omaksi. Kivun ja turvotusten hoito muuttui alipainehoidon myötä nopeammaksi ja tehokkaammaksi. Lääkärit ovat olleet tyytyväisiä hoitopalautteisiin ja  suosittelevat enenevässä määrin hoitoa potilailleen.


Tällä hetkellä LymphaTouch-hoitoa saa mm Ortonista, Käpylän kuntotuslaitokselta, muutamista Yliopistollisista sairaaloista ja yksityisiltä hoitolaitoksilta. Toistaiseksi Sairaanhoitopalvelu-Leena on Porvoon ainoa sertifioitu LymphaTouch-klinikka.


 Hoitoa suositellaan mm leikkausten jälkeiseen kuntoutukseen, vammojen jälkihoitoon, urheilufysioterapiaan, turvotustenhoitoon (esim. lymfaödeemaan, jota ilmenee yleensä syöpähoitojen jälkeen) ja arpien ja fibroottisen ihon hoitoon. LymphaTouch-hoidon vaikutus perustuu paine-eron synnyttämään alipainetilaan kudoksessa. Imu-eli lymfaneste virtaa korkeammasta painetilasta kohti alempaa painetilaa. Samalla alipaine venyttää kudosta ja avaa lymfatiehyitä. Tämä aktivoi lymfakierron luonnollista pumppaustoimintaa kiihdyttäen nesteiden poistumista elimistöstä ja näin turvotus vähenee. http://www.healthylifedevices.com/fi/tuotteet --> Tältä sivustolta löytyy laitteen toimintaperiaate animaatio.

"Miten näin hellä hoito voi olla niin tehokasta?" ihmettelevät potilaat. Monet heistä ovat kokeilleet useita eri hoitomuotoja ennen LymphaTouch-hoitoon tuloa. Mistään ihme paranemisesta ei ole kysymys, vaan siitä, että alipainehoidolla luodaan keholle paremmat fysiologiset edellytyset korjata häiriötilat. Erittäin hyviä hoitotuloksia olen saanut esim. niska-hartia ja selkäkivun hoidossa, olkapään ja polvikipujen hoidossa sekä erilaisten lihasrevähtymien, nyrjähdysten ja mustelmien hoidossa sekä syöpäpotilaiden turvotusongelmien hoidossa. Myös muutamia kiristäviä arpia on pehmennetty ja pienennetty vähemmän haittaaviksi. Uusimaa-lehti julkaisi mukavan artikkelin aiheesta. Se löytyy sivulta: http://www.healthylifedevices.com/fi/ajankohtaista.


LymphaTouch-hoito on turvallista. Hoito on säädettävissä potilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Laiteen mittausominaisuudet auttavat oikean hoitotehon valinnassa ja antavat palautetta hoidon vaikutuksesta kudoksessa. Hoito-ohjelmat päivitetään tietokone laitteeseen muistitikulla.

Minulla on tapana yhdistellä LymphaTouch-hoitoon Kinesio- ja/tai Lymfateippaushoito, jolloin alipainehoitoa voidaan "jatkaa" kotona ja hoidon vaikutus tehostuu. Kinesioteippaus onkin sitten jo toinen juttu, laitan siitä infoa tuonnempana.

Monday, 20 June 2011

Eläköön verkostot!

Viikonloppu vierähti mukavien ihmisen parissa kuopukseni saavutettua maagisen 18 -vuoden iän. Juhlien organisointi ja tarjoilusta vastaaminen sekä vieraiden tasapuolinen huomioiminen aiheuttaa pientä hulinaa ja menoa, mutta samalla yhteinen juhla luo turvallisuutta ja lämpöä omaan lähiverkostoon. Iloinen puheen sorina ja lämpimät onnen toivotukset sekä halaukset ovat kantavia voimia arjen keskellä. Me kaikki tarvitsemme toisia ihmisiä hyvinvointimme tueksi! Verkostoissa on voimaa. Perhe, ystävät ja muut lähipiiriimme kuuluvat muodostavat elämämme tukiverkoston. Mikko Alatalon laulun sanoin, meillä kaikilla on usein "ihmisen ikävä toisen luo". Kenenkään ei ole hyvä olla yksin.

Verkostoja on monenlaisia: työyhteisöt, harrastukset, opiskelijatoverit, ammattiyhdistykset, hoitotyön verkostot jne. Itse olen usean erilaisen verkoston jäsen ja olen siitä todella iloinen. Verkostot ovat voimavaroja ja toimintakanavia. Verkostoitumiskäsitettä alettiin laajaalti käyttää 1980-luvulla. Ruotsalaiset tutkijat alkoivat nimittää yritysten välisiä pidempiaikaisia suhteita verkostoiksi. (Malinen 2000, Verkostoituminen). Kinnunen (2001)  on Tampereen yliopistossa Pro Gradu-tutkielmassaan selvitellyt sairaanhoitajien ammatillista verkostoitumista. Hänen mukaansa hoitotyön ammatillisella verkostolla tarkoitetaan toisiinsa yhteydessä olevien hoitohenkilöiden avointa yhteistoimintaympäristöä, jota he ylläpitävät ja muuttavat. Hoitotyön ammatillisten kokemusten ja tietojen vaihdannan kautta verkosto muodostuu keskinäiseksi oppimis- ja toimintaympäristöksi, joka mahdollistaa mm. hoitotyön kehittämisen.

Itse koen perheeni ja omaiseni sekä lähimmät ystäväni tärkeimmiksi tukiverkostoiksi. Elämäntyyliyrittäjänä asiakkaani / potilaani ovat tärkeitä verkostoja, yhteistyökumppaneita. Yritykseni on Osuuskunta Helmihetken (www.helmihetki.info)  jäsen ja sitä kautta samassa Hyvinvointipalveluiden verkostossa (www.hyval.fi) muiden Uusimaalaisen hyvinvointipalveluita tuottavien yritysten kanssa. Suomen Sairaanhoitajayrittäjät ry:n kautta olen Suomen Yrittäjien jäsen verkostossa. Kivunhoidon asiantuntijasairaanhoitajana toimin verkostossa (www.suomenkivuntukimusyhdistys.fi) samoin kuin lymfaterapeuttinakin (www.suomenlymfahoito.net). Verkostoja on monia ja jaotteluja samoin. Yksilön kannalta verkosto viittaa hänen kontakteihinsa eri organisaatioissa.

Mitä merkitystä on verkostoitumisella? Omalla verkostoitumisellani tuon enemmän osaamista potilaitteni/ asiakkaitteni käyttöön. Verkostoituminen mahdollistaa erilaisten palveluiden tuottamisen. Se on tavallaan ns. yhden luukun periaate. Kun asiakas / potilas ilmoittaa tarvitsevansa jonkin sellaisen palvelun, jota en itse tuota, niin verkoston avulla voimme helposti saada hänelle juuri hänen tarpeisiinsa räätälöityä laadukasta ja luotettavaa palvelua nopeastí ja tehokkaasti.
Verkostoituminen mahdollistaa potilaan/asiakkaan kokonaisvaltaisen kohtaamisen. "Ihmiset eivät välitä, mitä tiedät. Tärkeää on, että he tietävät, miten paljon välität!" (Heikkilä, Jukka).

Sunday, 12 June 2011

Sairaanhoitaja kivunhoidon kehittäjänä

Viikko vierähti nopeasti ja kesän helteet ovat olleet ilonamme. Onneksi ostin toimitilaani ilmastointilaitteen, joka viilentää ihanasti työhuoneen. Päivät ovat olleet työntäytteisiä. Päiviin on mahtunut ilon ja surun aiheita, onnistumisia ja koettelemuksia, siis ELÄMÄÄ. Antoisaa on huomata hoitojen tuoma helpotus kipuun ja turvotukseen. Ikäviä asioita ovat sairauksien eteneminen ja huonojen hoitokokemusten tuoma mielipaha ja pettymys.Usein toteamme yhdessä, että kivunhoito on todella haasteellista. Asenteet kivunhoitoon vaihtelevat ja potilaat kokevat saavansa eri tasoista hoitoa riippuen siitä, millainen asenne hoitavalla taholla on kivun hoitoon.

Kivunhoidon asiantuntijasairaanhoitajana toivon, että voin toimia kivunhoidon saralla esimerkkinä muille. Olen samaa mieltä Suomen Kivunhoidon professori Eija Kalson kanssa siitä, että hyvä kivun hoito on potilaan oikeus, henkilökunnan velvollisuus ja hoitolaitoksen laatuvaltti. Jyväskylän Ammattikorkekoulun julkaisemassa kirjassa  (Lauritsalo toim. 2003) Sairaanhoitaja kivunhoidon kehittäjänä, löytyy kirjoittamani artikkeli "Kipuhoitajan rooli perusterveydenhuollossa". Tämä artikkeli on osa kehittämishanketta, jonka toteutin kivunhoidon asiantuntijan erikoistumisopintojen aikana v 2000- 2002. Loin ensimmäisten joukossa Suomeen kipusairaanhoitajan toimenkuvan perusterveydenhuoltoon ja tein sitä käytännön työtä Karjaan terveyskeskuksessa (nyk. Raaseporin kaupunki) vuoteen 2006 asti, kunnes muutin Porvooseen.

Toimiessani ammatinharjoittajana koen voivani toteuttaa unelmaani ja elämäntehtävääni, toimia kivunhoidon asiantuntijana potilaiden parhaaksi. Esimerkkinä onnistumisesta: vähän aikaa sitten polven nivelrikon aiheuttamasta kivusta kärsivä potilas sai hoidosta avun ja iloitsi elämänlaadun paranemisesta ja liikkumisen tuomasta hyvästä olosta. Se on palkitsevaa. Kivuhoidosta ja kivun hoitotyöstä tehdään tutkimusta. Olen ajatellut osallistua tähän tutkimus työhön verkostoitumalla ammattioppilaitoksen kanssa. Mietittäväksi jää tutkimuskohteen rajaaminen ja tutkimukseen osallistuvien potilaiden löytäminen. Tämä asia selkiytynee kesän aikana. Nyt oppilaitoksilla on ansaittu loma ja palaamme tähän yhteistyön suunnitteluun alkusyksystä.

Edessä on uusi työviikko ja uudet ihanat haasteet. Andrew Matthewsin sanoin sitä kohti: "Ilo on siinä, että teet sitä mikä sinulle on omiaan - ja joustat omasta valinnastasi, et siksi että sinun on pakko. Työnteko on keino olla yhteydessä ihmisiin." Hyvää alkavaa työviikkoa!

Sunday, 5 June 2011

Elämäntyyliyrittäjä

Sain käsiini kirjan Osaajasta elämäntyyliyrittäjäksi. Kirjoittaja on Jorma Sipilä.VAU! Nyt voin rohkeasti kutsua itseäni ELÄMÄNTYYLIYRITTÄJÄKSI, sillä sitä Sairaanhoitopalvelu-Leenan toiminta on. Sipilän perustelun mukaan "Elämäntyyliyrittäjä valitsee laadullisen kasvun ja haluaa yritystoiminnalta enemmän kuin vaan pakollisen toimeentulon. Hän ei tavoittele markkinaosuuksia tai itseisarvoista kasvua vaan pikemminkin hallittavaa, itselle sopivaa työkokonaisuutta rakastamansa asian parissa." Juuri näin!

Elämäntyyliyrittäjän tunnistaa jo kaukaa. Hän nauttii siitä mitä tekee ja tekee sitä mistä nauttii. Tämän asian palvelun ostajat tunnistavat yrittäjän olemuksesta ja ilmeestä. Pienyrittäjän työ on vaihtelevaa ja jopa kausiluontoista. Pitkätkään työpäivät eivät ole rasittavia, sillä työstä on tullut harrrastus ja elämäntapa. Asiakkaat ovat elämäntyyliyrittäjälle taloudellisia mahdollistajia ja yhteistyökumppaneita,  joilta voi oppia asioita. Verkostoituminen on elämäntyyliyrittäjälle erittäin tärkeää.

Koen todella olevani etuoikeutettu, kun saan tehdä työtä elämäntapayrittäjänä. Jokainen päivä on uusi mahdollisuus kokea jotain ainutlaatuista. Tämän ideologian pohjalta pyrin aitoon ja arvostavaan vuorovaikutukseen hoitosuhteissa ja koen onnistuneeni siinä saamani palautteiden perusteella.

Allekirjoitan täysin Sipilän tekstin, jonka mukaan elämäntyyliyrittäjä näyttää oman rohkean esimerkkinsä kautta, että asioita voi tehdä toisella tavalla. Itse haluan jakaa asiantuntijuuttani, enkä toimia auktoriteettina. Annettuihin kaavoihin ei tarvitse kangistua, laadukasta hoitotyötä voi tehdä ilman jäykkää byrokratiaa. Elämäntapayrittäjä seuraa esikuvia ja voi toivottavasti toimia esikuvana muille. Toivon, että oma innostukseni ja positiivisuuteni arjen keskellä tarttuu mahdollisimman moneen......

Thursday, 2 June 2011

Tutkittua hoitotyötä vai puoskarointia?

Sain sähköpostiini Hoitoportaalin viikkokirjeen. Tämä portaali sisältää paljon hyvää tietoa uusista tutkimuksista ja hoitosuosituksista. www.hoitoportaali.fi Siellä mm lääketehdas Lilly kirjoittaa lääketeollisia tiedotteita, joista silmiini pisti otsikko : Masennus aiheuttaa myös fyysistä kipua. Tämänhän toki tiesin jo entuudestaan ja tähän ongelmaan törmään päivittäin!
Kipukanava julkaisi PAIN-lehdessä (12 / 2010) kirjoitetun artikkelin, jossa tutkijat olivat todenneet, että Zen-meditaatio autaa kivun hallinnassa. Samaiselta kanavalta löytyy Lontoon yliopiston tutkijoiden lausunto, jonka he olivat julkaisseet arvostetussa Current Biology-lehdessä vuonna 2010. Siinä he kertovat, että tutkimuksen mukaan kipukohdan koskettaminen helpotti kipua 64 %. No, mitä näistä tiedoista varsinaisesti on hyötyä?

Ehkä haluan näillä tuloksilla vain lievittää pahaa mieltäni. Harmistuin lukiessani Hoitoportaalin blogistin, Markku Myllykankaan viimeistä kirjoitusta. Toki ymmärrän, että hänen tarkoituksensa on olla provokatiivinen ja kirjoitelmat ovat vain hänen mielipiteitään. Mutta jotenkin asioiden yleistäminen ja hoitotyön sekä sairaanhoitajien vähättely tai aliarvioiminen tai lähinnä jonkinlainen tyypitys ja yleistäminen, on mielestäni ammattiettiisesti arvelluttavaa ja jopa jossain määrin loukkaavaa. Sairaanhoitajat ovat korkeasti koulutettuja hoitotyön asiantuntijoita!

Viimeaikoina on julkisuudessa puhuttu paljon ns. uskomushoidoista ja vaihtoehtohoidoista. Mitä nämä sitten lienevätkään? Itse käytän nimitystä täydentäväthoidot, sillä ei mikään hoito ole varsinaisesti toisen vaihtoehto. Useat eri hoitomuodot kombinoituina tuottavat usein parhaimman tuloksen samoin kuin moniammatillinen yhteistyö.  Uskon vakaasti, että sairaanhoitajan työtä ohjaavat hoitajan eettiset ohjeet ja säännöt. Olemme Valviran rekisterissä ja me yksityisellä sektorilla raportoimme vuosittain toiminnastamme valvontaviranomaisille. Omaa toimintaani ohjaa myös sertifioitu laatu- ja toimintajärjestelmä. Onkohan kaikilla palvelualoilla samanlaiset valvonnat?

Kipusairaanhoitajan ja lymfaterapeutin työssä joudun välillä selittelemään toimintaani. Median vouhotus puoskaroinnista ja epäpätevyydestä sekä valelääkäri ja valehoitaja -kauhutarinat ovat saaneet potilaat ymmälleen. Tämä on ymmärrettävää. Asiantuntija sairaanhoitaja toimii kuitenkin aina tutkitun tiedon pohjalta. Lymfaterapia on monille vierasta ja sitä luullaan (jopa hoitohenkilökunta ja lääkäritkin) jonkinlaiseksi luontaishoidoksi. Tämä on täysin väärä käsitys, joka johtuu siitä, että asiaa ei opeteta terveydenhuollon peruskoulutuksessa. Olen toiminut sairaanhoitajana 26 vuotta. Vasta opiskeltuani kivun hoidon asiantuntijuutta ja lymfaterapiaa, koen saaneeni kokonaisvaltaisemman ymmärryksen ihmisen kehon toiminnasta ja vaivojen hoidosta. Lymfaterapia opinnoissa saimme tutustua kuuluisan Földi-klinikan (www.foeldiklinik.de) oppeihin Dr Med Kathrin Jungin opastuksella. Mielenkiintoinen potilastarina tästä sairaalasta löytyy sivulla : http://kekahle.vuodatus.net/.

No, nyt helpotti, aurinko paistaa ja vapaa päivä houkuttelee ulos aurinkoon. Toivon, että voimme kaikki nauttia kesästä. Lääkinnälliset tukisukat helpottavat muuten turvotusta jaloissa.....