Saturday, 27 October 2018

Kivun kokemusta ja riskitekijöitä rintasyöpäleikatuilla

Nyt on messuiltu melko ahkerasti ja olen vienyt kivun hoidon viestiä suurelle yleisölle. Kipusairaanhoitajana ominta aluettani ovat lääkkettömät kivunhoidon menetelmät ja kivun hallinta sekä kuntoutus. Jokaisella eri ammattiryhmällä on oma ns työkalupakkinsa, josta hän valitsee potilaallensa sopivimmat keinot ja yhdistää niitä osaamisalueensa puitteissa. Kivun hoidossa on sallittua kaikki, mikä ei vahingoita potilasta ja Roomaan on monta tietä!

Postilaatikosta löytyi uusi Kivuntutkimusyhdistyksen jäsenlehti Kipuviesti 2/2018. Sieltä haluan nostaa esiin kipututkijan, psykologian tohtorin, Reetta Sipilän tekemän väitöskirjan ja tutkimuksen aiheesta: Kivun kokemus ja kivun riskitekijät rintasyövän vuoksi hoidetuilla naisilla (27.1.2018).
Aineisto koostui 1000 HYKS:issä leikatusta potilaasta, joiden ikäjauma oli 18-75 vuotta. Aineisto kerättiin vuosina 2006- 2010.

" Potilaat täyttivät ennen leikkausta laajasti terveyshistoriaa, masennusoireita, tilanne- ja yleistä ahdistustaipumusta ja suuttumuksen ilmaisutyyliä kartoittavia kyselylomakkeita. Potilaille tehtiin leikkausta ennen kuuma- ja kylmäkipua mittaavat kokeellisen kivun testit. Leikkauksen anestesia, sekä akuutin kivun hoito kirjattiin. Potilas kirjasi ensimmäisen leikkauksen jälkeisen viikon ajan kipua leikkausalueella. Kipu ja osa mielialaan liittyvistä kyselylomakkeista lähetettiin 1kk, 6kk, 1v, 2v ja 3v leikkauksen jälkeen."(Väitöskirjan tiivistelmästä ote)

Anna Puu: Meissä on voimaa-nauha
Hoidetuista potilaista 12,6 % ilmoitti kipua leikatulla alueella puolen vuoden seurannassa ja vuoden seurannassa luku oli 13,5 %. Pitkittynyttä kipua vuoden kohdalla ennustivat leikkaustyyppi, jossa poistettiin kainalon alueen imusolmukkeita, saatu sädehoito ja voimakas ylipaino. Potilaat olivat keskimääräisesti psyykkisesti hyvinvoivia. Voimakas kipu heti leikkauksen jälkeen ennusti myös pitkittynyttä kipua vuoden seurannassa, samoin psyykkinen kuormittuneisuus eli pelko, ahdistus ja vihan tunne. Aggressio ilmeni nuorilla useimmin ulospäin suuntautuvana ja vanhemmilla suuttumus kohdistui sisäänpäin.  Sisäänpäin suuntautuvan suuttumuksen ilmaisun huomattiin olevan yhteydessä voimakkaampiin masennusoireisiin kolmen vuoden seurannassa.

On hyvä, että asioita tutkitaan! Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä maailman laajuisesti. Suomessa rintasyöpään sairastuu vuosittain 5000 naista (Suomen syöpärekisteri). Hyvien hoitojen myötä eliniän ennuste on kasvanut ja työssä käyviä rintasyövästä selvinneitä on paljon. Leikkaus on osa syövän hoitoa solusalpaajien ja sädehoidon sekä hormonihoidon ohella.Tutkijoiden tavoitteena on kehittää mittareita, joilla voidaan ennakoida ryhmät, jotka vaativat erityistä huomioita mahdollisen pitkittyneen kivun välttämiseksi olemassa olevien riskitekijöiden takia. Roosanauha-kampanjalla kerätään rahaa mm tällaisten tutkimusten rahoittamiseen.

No comments:

Post a Comment