Sunday, 27 September 2020

Yhdistävä lääketiede innostaa ja motivoi

 Taas on sellainen olo, että ei oikein tiedä mistä aloittaa! Pää on täynnä ideoita ja ajatuksia. Sydän laulaa monille tärkeille missioille ja haluan kertoa Teille niistä! Aloitetaan tänään Yhdistävästä lääketieteestä.

Minulla oli ilo ja kunnia saada osallistua viime perjantaina ensimmäisen kerran tämän yhdistyksen kokoukseen. Osallistuminen onnistui vieläpä etänä videopuhelun välityksellä, huikeeta! Osallistujat vaikuttivat toimintaansa vihkiytyneiltä ja aidosti motivoituneilta toteuttamaan yhdessä yhdistyksen missioita. Yhdistyksen tehtävä on toimia siltana ja pyrkiä lisäämän tietoa, kiinnostusta ja halua intergatiivisen lääketieteen saralla. Integroiva lääketiede eli yhdistävä lääketiede on saanut alkunsa vuonna 1999, kun edustajat kahdeksalta yhdysvaltalaisilta tunnetuilta yliopistoilta kokoontuivat Fetzer Instituuttissa Kalamazoo:ssa, Michiganissa työpajakonferenssiin nimellä "The Consortium on Integrative Medicine".

Integratiivinen lääketiede näin olen pohjautuu ns. ”tavanomaiseen” lääketieteeseen, mutta lisää siihen tilanteen vaatiessa myös näyttöön perustuvan täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen menetelmät (ns.CAM = Complementary/Alternative Medicine). Määritelmän mukaisesti integratiivista lääketiedettä voivat harjoittaa vain henkilöt, jotka ovat suorittaneet terveydenhuollon ammatillisen tutkinnon ja ovat laajentaneet koulutustaan ja osaamistaan jollakin täydentävällä tai vaihtoehtoisen lääketieteen metodilla ja voivat siten toimia integratiivisesti käyttämällä kullekin potilaalle ja sairaudelle yksilöllisesti sopivaa hoitomenetelmää. (www.integratiivinenlaaketiede.fi)  

Suomalainen Yhdistävän lääketiedeen yhdistys on mielestäni paljon enemmän kuin mitä integratiivisen lääketieteen termi pitää sisällään. Yhdistyksen sivuilta löytyy kattava tietopaketti. Kannattaa käydä katsomassa! Itseäni lämmittää ajatus, että hoidon tulee kohdentua aina ihmiseen kokonaisvaltaisesti eikä pelkästään oireisiin. Annetun hoidon tulee perustua näyttöön, tutkimustietoon ja pitkäaikaiseen kokemukseen. Potilaan hoitoon osallistuvan moniammatillisen tiimin tulee hyödyntää kaikkia sopivia hoitokeinoja, terapioita ja elämäntapamuutoksia sekä terveysalan ammattilaisia ja oppialoja mahdollisimman hyvän terveyden ja parantumisen (healing) saavuttamiseksi. MAHTAVAA, tällaista hoitoa haluan antaa ja myös itse tarvittaessa vastaanottaa! Entä sinä?    

(kuva: Yhdistävä lääketide)
Olen lupautunut osallistumaan yhdistyksen blogin kirjoittamiseen ja antamaan jäsenenä haastattelun johonkin artikkeliin. Blogia voi tilata sähköpostiin tuosta blogi-linkistä. Pysykää kuulolla, jos yhdistävä lääketiede kiinnostaa ja haluatte kentien itsekin olla mukana kehittämässä potilaskeskeisempää, monipuolisempaa ja nykymaailman tarvetta paremmin palvelevia hoitokäytäntöjä. 35-vuoden hoitajaurani aikana tämä on nyt se juttu, johon haluan panostaa! Minulla on kokemusta, mielipiteitä, osaamista ja ajatuksia. Haluan valjastaa ne yhteiseen missioon vieläkin paremmasta terveydenhuollosta!

 

 

No comments:

Post a Comment