Sunday, 19 April 2015

Neuropaattinen kipu: uudet hoitosuositukset >< oma kokemus

Hyvää vaalipäivää Suomen kansa! Olettehan käyneet vaaliuurnilla käyttämässä kansalaisoikeutenne! Itselläni oli oikeus osallistua viikolla ensivuonna 20 v täyttävän Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen järjestämään kaksi päiväiseen koulutukseen, jonka teemana oli neuropaattinen kipu (= kansankielellä hermosärky). Sain todella paljon uutta tietoa ja pohdittavaa!

Mielenkiintoista oli kuulla, että NeuPSIG (= The IASP SIG on Neuropathic Pain = kansainvälinen neuropaattisen kivun tukimusyhdistys) on julkaissut uuden suosituksen neuropaattisen kivun hoidossa. Tämä suositus ohjaa lääkäreitä valitsemaan tutkitusti tehokkaimman lääkkeellisen hoidon kulloiseenkin tapaukseen. Mielenkiintoista on se, että kaikilla nykyisin käytössä olevilla lääkkeillä on tutkitusti hoidon teho joko kohtalainen tai matala. Lääkkeillä ei siis välttämättä saada riittävää kivunlievitystä valmisteesta riippumatta. Suositus on luettavissa The Lancet Neurology lehdessä 02/2015. 
Kivunhoitoa huumorilla (Luento kuva sh K. Leikoski/HYKS Kipuklinikasta)

Muita esiteltyjä neuropaatisen kivun hoitomenetelmiä olivat: rTMS eli magneettistimulaatio ja tDCS eli tasavirtastimulaatio. Nämä ovat ns kliiniseen fysiologian erikoisalaan kuuluvia erikoistekniikoita. Stimulaatio tarkoittaa sanakirjan mukaan kiihotusta, virkistystä ja ärsytystä. Kyseisissä hoidoissa annetaan potilaalle päänalueelle siis magneettivärähtelyä (esim. 1000 - 6000 magneettipulssia) tai säköimpulsseja (1-1,5 mA virtaa), jotka vaikuttavat aivojen kipua viestivään järjestelmään lievittäen kipua. Hoito tehdään sarjoina poliklinikalla. rTMS hoitoa antavat vain muutamat sairaalat Suomessa. tDCS hoito on toistaiseksi ollut vielä vain kokeellista. 

Invasiivisia eli operatiivisia (=leikkausta vaativia) hoitoja ovat hermojen puudutukset ja erilaiset ihon alle laitettavat kipustimulaattorit. Tällöin elektrodit laitetaan leiukkauksessa joko niska- tai rintarangan alueelle. Hoito menetelmä vaatii erikoisosaamista ja -tekniikkaa ja on kallis. (Stimulaattoriakun hinta 5 700 - 13 000 euroa, akunvaihtoväli 5 - 10 v.) Aivostimulaatio hoitoja on tehty jonkin verran päänalueen neuroppaattisten kipujen hoitoon. 

Kovasti on tutkimus- ja kehittämistyö edennyt. Edellä mainitut hoitomuodot ovat ns erikoistekniikoita, jotka vaativat erityisosaamista, teknisiä laitteita ja paljon rahaa. Onneksi myös hoitotyön keinoja on alettu nostamaan esille! British Acupuncture Council 2015 on tutkimuksissaan osoittanut, että akupunktiohoito voi kohdennetusti lievittää neuropaattista kipua! JIPPII! Tämä selittää oman kokemukseni.

 Puolitoista vuotta sitten työnmäärän uuvuttamana sain pahan iskias tyyppisen kivun vasemmalle alaraajaan. En mennyt magneettitutkimukseen, sillä en halunnut leikkausta! Kokeilin kaikkea: lääkkeitä, erilaisia fysikaalisia hoitoja ja liikuntaa. Tulos: kipu jatkui lähes sietämättömänä 5 kk ja lopulta koko vasen jalkaterä alkoi olla lähes tunnoton, "tikkuilua" ja "poltetta" lukuun ottamatta. Ystävä riensi apuun ja antoi kokeiltavaksi lääkkettömät akupunktiolaastarit. 5 kk kestänyt kova kipu loppui kuin seinään tunnissa! Nyt käytän tätä kliinisesti (tieteellisin termein randomoitua, kaksoissokkotutkittua) tutkittua, lääkkeetöntä itsehoitomenetelmää tarvittaessa. Kuukauden hoitovälineet maksaa n 50 -100 euroa ja voin hankkia välineitä silloin kuin haluan tai tarvitsen. Hoidon vaikutus perustuu akupisteiden stimulaatioon. Pisteiden kautta tapahtuva stimulaatio aktivoi kehon omia paranemisprosesseja ja vähentää kivun aiheuttamaa biokemiallista ärsytystä ja tulehdusta.  Vaste on hyvä, ei sivuvaikutuksia. Olen siis oikeilla jäljillä. Tämä on niin hyvä valinta!


No comments:

Post a Comment