Saturday, 12 December 2015

Uusi Kivun Käypähoito suositus 2015

Pieni kipusairaanhoitajan sieluni iloitsee 4.12.2015 julkaistusta uudesta kivun hoidon Käypä hoito suosituksesta. Duodecimin mukaan  Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Niissä käsitellään tärkeitä suomalaisten terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Suosituksia laaditaan lääkäreille, terveydenhuollon ammattihenkilöstölle ja kansalaisille hoitopäätösten pohjaksi. JEP! Nyt siis ohjeistetaan kivun hoidon kulmakivet Suomessa.

Suosituksen keskeisestä sanomasta poimin muutamia kohtia:
  • Kipupotilaan hyvä hoito perustuu toimivaan hoitosuhteeseen.
  • Potilaan tutkimiseen varataan tarpeeksi aikaa. 
  •  Hoitosuunnitelma laaditaan potilaan kanssa.
  •  Hoidon tavoitteina ovat kivun lievittyminen, toimintakyvyn koheneminen ja elämänlaadun paraneminen.
  • Syyn mukainen kivun hoito toteutetaan viipymättä.
  •  Pitkäkestoisen kivun hoidossa ja kuntoutuksessa moniammatillinen lähestymistapa on tarpeen.
  •  Lääkkeettömät hoidot ovat kivun hoidon perusta. 
 Lääkkeettömään hoitoon liitetään tarvittaessa lääkkeellinen hoito.          Lista on oma poimintani asioista, jotka nousevat tärkeinä esille hoitotyön näkökulmasta. Suomessa kivun on todettu liittyvään noin 40 % terveyskeskuslääkärillä käynneistä (Mäntyselkä 2001). Kivun aiheuttamista kokonaiskustannuksista selkeästi suurimman osan muodostavat epäsuorat kustannukset, kuten poissaolot työstä ja toimintakyvyn heikkeneminen. Esim. Fibromyalgia aiheutti vuonna 2013 Suomessa 79 400 sairauspäivärahapäivää. Päivärahakustannukset olivat noin 4,4 miljoonaa euroa. (Kelan sairausvakuutustilasto 2013). Silti monikaan lääkäri ei edes tunnista ja/tai tunnusta fibromyalgiaa sairastavien kipua. Kipusairaanhoitajana törmään fibropotilaiden ongelmiin lähes päivittäin!

Kipusairaanhoitajan työkalupakkiin kuuluvat lääkkeetömät hoidot, jotka nyt suosituksen mukaan ovat nousemassa niille kuuluvaan arvoon. Mäntyselkä on listannut suositukseen taulukon lääkkeettömistä hoidoista. Lista on hyvä, mutta ei lainkaan täydellinen tai kattava. Akupunktion teho on nostettu hyvin esille, samoin liike- ja liikuntahoito. Itse käytän hoitotyössäni kivun lievitykseen mm lääkkeettömiä IceWave terveysteknologian tuotteita. Jäin kaipaamaan tulehdusta vähentävän ruokavalion esiinnostoa ja syvän unen  merkityksen korostamista kivunhoidossa sekä jo kohta seitsemän vuotta kivunhoidossa huimia tuloksia tuottaneen PhysioTouch hoidon mainintaa.
PhysioTouch on tehokasta lääkkeetöntä kivun hoitoa!

Onneksi meillä nyt kuitenkin on suositus, johon voimme vedota, kun haluamme tehostaa ja kehittää kivunhoidon asemaa ja kehittämistä Suomessa.

No comments:

Post a Comment