Saturday, 18 March 2017

Kipu polven tekonivelleikkauksen jälkeen

Uusi Suomen Kivuntutkimus yhdistyksen jäsenlehti julkaisi sivulla 28 mielenkiintoisen artikkelin aiheesta: Pitkäaikainen kipu polven tekonivelleikkauksen jälkeen. Siinä LT, dosentti Nora Hagelberg ja LT, ortopedian -ja traumatologian el Jari Mokka referoivat tutkimuksia tästä aiheesta.

Pitkäaikainen kipu polven tekonivelleikkauksen jälkeen on verrattain yleistä. Kipua esiintyy kuitenkin yleensä enemmän uusintaleikkauksen kuin ensileikkauksen jälkeen. Yleisin syy polven tekonivelleikkaukselle on pitkälle edennyt nivelrikko. Tällöin leikkauksen tavoitteena on kuluneen nivelen aiheuttaman kivun lievittyminen, kävely- ja toimintakyvyn koheneminen ja elämänlaadun paraneminen. Vaikka leikkaus onnistuukin yleensä teknisesti tosi hyvin, voi osalle potilaista jäädä polveen jäykkyyttä, liikerajoitusta ja pitkäaikaista kipua.

Vuonna 2015 tilaston mukaan tehtiin Suomessa polven tekonivelen ensileikkauksia 10 492 kpl. Näistä 2/3 olivat naisia ja vajaa kolmannes oli täyttänyt 75 vuotta. Australian tekonivelrekisterin mukaan yleisimmät syyt polven tekonivelleikkauksen uusintaan ovat proteesin irtoaminen, infektio ja kipu. Suomen rekisterin mukaan uuteen leikkaukseen johtavat tekonivelen epävarmuus (instabiliteetti), infektiot, muut syyt ja kipu.  
polviproteesi (Biomet.fi)


Beswick kollegoineen on tutkinut pitkäaikaisen kivun yleisyyttä polvinivelleikkauksen jälkeen. Arviolta 10-34 % kärsii pitkäaikaisesta kivusta tekonivelpolvessa 3 -41 kk ensileikkauksen jälkeen. Keskushermoston herkistyminen kipuärsykkeelle eli ns. sentraalinen sensitisaatio voi olla syynä kivun kroonistumiseen. Tämä mekanismi aiheuttaa häiriötä kivun "jarrujärjestelmän" toiminnassa ja kiihdyttää kipua voimistavia prosesseja selkäytimen tasolla.

Polven nivelrikkoon liittyvää kipua tulee hoitaa tehokkaasti, jotta potilas olisi mahdollisimman kivuton ennen leikkausta. Näin voidaan mahdollisesti ehkäistä kivun kroonistuminen leikkauksen jälkeen. Lääkehoidon rinnalla tulee suosia lääkkeettömiä kivunhoitomenetelmiä.

Ne, joiden leikkauskipu pitkittyy, tulee ohjata viiveettä kivun hoitoon perehtyneeseen yksikköön, jossa on mahdollisuus moniammatilliseen tilanne arvioon, hoidon yksilölliseen räätälöintiin ja seurantaan. 

No comments:

Post a Comment