Sunday, 10 December 2017

Kipukartoitus on lähtökohta hyvälle kivun hoidolle

Olen tehnyt töitä kotihoitolassani nyt neljä kuukautta. Välillä pohdin, miksi en ole tajunnut aiemmin tehdä tätä siirtoa. On ihanaa (ja hyvinkin terapeuttista) toimia kiirreettömässä ja luonnon ympäröimässä hoitolassa. Tuntuu, kuin hoitosuhteisiinkin olisi tullut enemmän syvyyttä ja ymmärrystä, tässä lämminhenkisessä ympäristössä. Oman lisänsä ja arvokkaan kosketusterapian tuo toki myös hoitolani ihana terapiakoira, norwichterrierini, Jalo. Kiitos kaikille niille, jotka ovat löytäneet tiensä hoitolaani.

Olen saanut hoitooni muutamia uusia kipupotilaita ja heidän kanssaan on taas ns. lähdetty alusta. Ensimmäisellä hoitokerralla varaan 1,5 tunnin ajan, jotta ehdimme perusteellisesti paneutua asiaan, tehdä kunnon kipuhaastattelu sekä tilannekartoitus ja vielä ns ensimmäinen koehoitokin. Ensitapaamisessa on hyvä käydä läpi kivunhoidon periaatteet: Mitä hoidetaan? Mihin hoidolla pyritään? Millä hoidetaan?

Kipukartoituksella selvitetään mitä hoidetaan. Aloitamme kipupiirroksella. Missä kipu tuntuu, mihin se säteilee ja mikä on kivun voimakkuus. Voimakkuuden mittaamista käsittelin blogissani jo marraskuusa 2011. Laatusanoilla eli adjektiiveilla kuvataan kiputuntemusta. Tämä tieto auttaa kiputyypin ja sen laadun arvioinnissa. Kivun ajallisuudella on merkitystä hoidon valinnassa, samoin kuin tiedolla, mikä pahantaa tai helpottaa kipua. Todella tärkeää on saada selville kivun vaikutukset potilaan toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Tästä kaikesta syntyy ns kipuanamneesi.
kipupiirros (Duodecim)

Kivunhoidossa potilaan oma arvio tilanteesta on tärkein! Kipu on subjektiivinen kokemus ja kokijalleen aina totta. Hoitotiimin velvollisuus on hyväksyä arvio ja huolehtia asianmukaisesta hoidosta. Kunnon kipuananmeesin teko auttaa oikean hoitomenetelmän valinnassa ja siinä, että voidaan asettaa realistiset tavoitteet hoidolle. Kipukartoitus auttaa myös hoidon seurannassa ja hoidon onnistumisen arvioinnissa. Kun peilataan tuloksia lähtötilanteeseen, voidaan helposti todeta onko annettu hoito toiminut vai onko syytä muuttaa menetelmiä.

Kipusairaanhoitajana toimin kivunhoidon asiantuntijana. Tehtäviini kuuluu kipukartoitusten tekeminen, hoidon suunnittelu yhdessä potilaan ja muun hoitotiimin sekä mahdollisesti potilaan omaisten kanssa. Hoitotyössä käytän hoitotyön kivunhoidon menetelmiä, joita on todella moninainen kirjo. Annetun hoidon arviointi ja jatkohoitosuunnitelma kuuluvat niin ikään tähän pakettiin. Kipua voidaan ja täytyy hoitaa. Kivunhoito on peruteltua eettisesti, lääketieteellisesti, juridisesti ja taloudellisesti. Hyvä kivunhoito on peruspalvelua ja jokaisen oikeus! Jos tarvitset apua ja ohjausta, ole yhteydessä..

No comments:

Post a Comment