Monday, 20 June 2011

Eläköön verkostot!

Viikonloppu vierähti mukavien ihmisen parissa kuopukseni saavutettua maagisen 18 -vuoden iän. Juhlien organisointi ja tarjoilusta vastaaminen sekä vieraiden tasapuolinen huomioiminen aiheuttaa pientä hulinaa ja menoa, mutta samalla yhteinen juhla luo turvallisuutta ja lämpöä omaan lähiverkostoon. Iloinen puheen sorina ja lämpimät onnen toivotukset sekä halaukset ovat kantavia voimia arjen keskellä. Me kaikki tarvitsemme toisia ihmisiä hyvinvointimme tueksi! Verkostoissa on voimaa. Perhe, ystävät ja muut lähipiiriimme kuuluvat muodostavat elämämme tukiverkoston. Mikko Alatalon laulun sanoin, meillä kaikilla on usein "ihmisen ikävä toisen luo". Kenenkään ei ole hyvä olla yksin.

Verkostoja on monenlaisia: työyhteisöt, harrastukset, opiskelijatoverit, ammattiyhdistykset, hoitotyön verkostot jne. Itse olen usean erilaisen verkoston jäsen ja olen siitä todella iloinen. Verkostot ovat voimavaroja ja toimintakanavia. Verkostoitumiskäsitettä alettiin laajaalti käyttää 1980-luvulla. Ruotsalaiset tutkijat alkoivat nimittää yritysten välisiä pidempiaikaisia suhteita verkostoiksi. (Malinen 2000, Verkostoituminen). Kinnunen (2001)  on Tampereen yliopistossa Pro Gradu-tutkielmassaan selvitellyt sairaanhoitajien ammatillista verkostoitumista. Hänen mukaansa hoitotyön ammatillisella verkostolla tarkoitetaan toisiinsa yhteydessä olevien hoitohenkilöiden avointa yhteistoimintaympäristöä, jota he ylläpitävät ja muuttavat. Hoitotyön ammatillisten kokemusten ja tietojen vaihdannan kautta verkosto muodostuu keskinäiseksi oppimis- ja toimintaympäristöksi, joka mahdollistaa mm. hoitotyön kehittämisen.

Itse koen perheeni ja omaiseni sekä lähimmät ystäväni tärkeimmiksi tukiverkostoiksi. Elämäntyyliyrittäjänä asiakkaani / potilaani ovat tärkeitä verkostoja, yhteistyökumppaneita. Yritykseni on Osuuskunta Helmihetken (www.helmihetki.info)  jäsen ja sitä kautta samassa Hyvinvointipalveluiden verkostossa (www.hyval.fi) muiden Uusimaalaisen hyvinvointipalveluita tuottavien yritysten kanssa. Suomen Sairaanhoitajayrittäjät ry:n kautta olen Suomen Yrittäjien jäsen verkostossa. Kivunhoidon asiantuntijasairaanhoitajana toimin verkostossa (www.suomenkivuntukimusyhdistys.fi) samoin kuin lymfaterapeuttinakin (www.suomenlymfahoito.net). Verkostoja on monia ja jaotteluja samoin. Yksilön kannalta verkosto viittaa hänen kontakteihinsa eri organisaatioissa.

Mitä merkitystä on verkostoitumisella? Omalla verkostoitumisellani tuon enemmän osaamista potilaitteni/ asiakkaitteni käyttöön. Verkostoituminen mahdollistaa erilaisten palveluiden tuottamisen. Se on tavallaan ns. yhden luukun periaate. Kun asiakas / potilas ilmoittaa tarvitsevansa jonkin sellaisen palvelun, jota en itse tuota, niin verkoston avulla voimme helposti saada hänelle juuri hänen tarpeisiinsa räätälöityä laadukasta ja luotettavaa palvelua nopeastí ja tehokkaasti.
Verkostoituminen mahdollistaa potilaan/asiakkaan kokonaisvaltaisen kohtaamisen. "Ihmiset eivät välitä, mitä tiedät. Tärkeää on, että he tietävät, miten paljon välität!" (Heikkilä, Jukka).

No comments:

Post a Comment