Saturday, 12 May 2012

12.5.2012 Florence Nightingalen ja fibromyalgian päivä!

Florence Nightingale
12.5.1820 -13.8.1910
12.5. juhlitaan sairaanhoitajan työn uranuurtajan Florence Nightingalen syntymäpäivää ja samalla se on kansainvälinen sairaanhoitajapäivä. Yöpöydälläni on Florencen elämänkerta ja sitä lukiessani tunnen suunnatonta ylpeyttä siitä, että minäkin saan toteuttaa tätä arvokasta ja hienoa ammattia!

Tämä sama päivä on myös Maailman fibromyalgia päivä. On hienoa todeta, että urani alkuaikoina melko tuntematon oireyhtymä on viimeinkin saanut osakseen oikeutettua huomiota. Reumaliitto kirjoittaa paljon aiheesta omilla sivuillaan. http://www.reumaliitto.fi/?x2286=773709. Reumaliiton kuntoutumiskeskus Apila järjestää nykyään kuntoutusta fibromyalgikoille. Apila on kaunis paikka, joka houkuttelee liikkumaan ja hoitamaan itseään. Olen luennoinut siellä ja tutustunut tähän kauniiseen kuntoutuskeskukseen. Youtubissa Apilan ylilääkäri, reumatologi Heikki Hinkka kertoo mukavasti kuntoutuksesta.http://www.youtube.com/watch?v=H8Oyy-5r2y0.

Uutta tietoa asiasta tuo myös TtM Merja Sallisen tekemä tuore väitöskirja Naisten elämäntarinallisia kokemuksia fibromyalgiasta, toimintakyvystä ja elämäntapahtumista. Tutkimus osoitti, että krooninen kipu ja siihen liittyvät muut oireet muuttavat ennakoitua elämäntarinaa. Haastatelluista 20 naisesta vain kuusi oli edelleen kokopäiväisesti työelämässä; muut olivat joko pysyvästi työkyvyttömyyseläkkeellä, pitkällä sairauslomalla tai terveyssyistä osa-aikatyössä. Työkyky näyttäytyi aineistossa tärkeänä identiteetin määrittäjänä, minkä vuoksi sen asteittainen heikentyminen koettiin erityisen raskaana. Erityisesti monimuotoiset ja vaikeasti ennakoitavat väsymysoireet koettiin työkyvyn kannalta ongelmallisina. Reumasäätiön sairaalassa Heinolassa toteutettu fibromyalgiapotilaiden kuntoutuskurssi ja siihen liittynyt vertaistuki oli käännekohta monien naisten elämäntarinoissa; lopultakin minua kuunnellaan, minun kertomaani uskotaan ja minut hyväksytään.

2000-luvun alussa vedin pari vuotta kestävää fibromyalgia potilaiden avokuntoutusta Karjaalla Folkhälsanin ja Reumaliiton yhteisprojektissa. Silloin tutustuin todella hyvin FM-oirekuvaan ja hoitomahdollisuuksiin. Tänä päivänä koen olevani kipusairaanhoitajana myös FM-potilaiden "omahoitaja". Autan, tuen, ohjaan ja hoidan fibromyalgia potilaitani ammattitaidolla ja suurella sydämellä. Ei varmaankaan ole sattumaa, että useat potilaat palaavat kerta toisensa jälkeen uudelleen vastaanotolleni, koska ovat kokeneet saavansa ymmärrystä ja oireiden lievitystä. Kokonaisvaltainen hoito, tieto ja elämänhallinta muodostavat hoidon perustan, mutta todella hyvän avun tuovat myös LymphaTouch-hoito, kinesioteippaus ja esim. TaktiiliStimulointi.

No comments:

Post a Comment