Sunday, 12 August 2012

Tytöillä enemmän niska- ja hartia kipuja

Uusimaa lehti kirjoitti tänään artikkelin otsikolla: Tytöt kärsivät poikia enemmän niska-hartiakivuista. Juttu perustui terveydenhuollon maisteri Paula Hakalan 2012 tammikuussa tekemään väistökirjaan, jonka mukaan lasten ja nuorten selkäkivut ovat lisääntyneet merkittävästi 1980-luvulta 2000-luvulle saakka. Syynä on pääsääntöisesti informaatio- ja kommunikaatioteknologian käytön lisääntyminen yhä nuorempien keskuudessa ja toisaalta liikunnan vähentyminen. Päivittäinen 1 - 2 tunnin tietokoneen käyttö aiheutti nuorille niska- hartiakipuja ja 4 -5 tunnin käyttö alaselkäkipuja. Yli neljä tuntia tietokoneen ääressä aiheutti muutamille päänsärkyä ja silmäoireita. Käsi-, sormi- ja ranneoireita ilmeni tutkimukseen osallistujille noin tunnin päivittäisellä tietokoneen käytöllä.

Kyseiseen tutkimukseen osallistui 200 000 lasta ja nuorta kolmella eri vuosikymmenellä. Vastaavanlaisia tuloksia ei kirjallisuudessa ole aiemmin Uusimaa-lehden mukaan julkaistu. TULES-vaivat (= tuki-ja liikuntaelinvaivat) ovat nykypäivänä suuri terveyspalveluiden kuormittaja ja sen seurauksena vakava kansanterveyden ja -talouden ongelma myös meillä Suomessa. Oireiden ennalta ehkäisy ja varhainen puuttuminen on aloitettava jo lapsuudessa.

Myös valitettavan moni aikuinen painiskelee samojen vaivojen parissa päivittäin. Monen työntekijän toimenkuvaan liittyy paljon päätetyöskentelyä, joka lisää niska- hartia ja selkävaivojen esiintymistä. Tehokkuuden vaatimus estää taukojen pitämisen ja tyky-toiminnasta pihistetään yritysten taloudelliseen tilaan vedoten. Sijaisia ei palkata, kun ns. vakihenkilöstö uupuu ja kuormittuu työpaineen alla. Milloin on oikea aika herätä ja tehdä jotain asialle?

Kun perusta on kunnossa, ei kaadu, vaikka tuulee!
Tämä pätee myös tervyteen!
Mielekäs työ, voimaannuttava liikunnallinen vapaa-aika ja näiden harmonia, voiko tällaista yhdistelmää saavuttaa? Todellisuudessa kuitenkin kyse on valinnoista, joista meistä jokainen on itse vastuussa! Jo ilmaantuneita niska-, hartia- ja selkäoireita voidaan hoitaa ja lievittää tehokkaasti esim. alipainehoidolla, manuaalisella käsittelyllä ja liikunnalla. Mutta pysyvämpiä, positiivisia  muutoksia saamme aikaan vaan muuttamalla ajatuksiamme ja sitä kautta toimintatapojamme. Shampoo mainoksen sloganin mukaan : "Huolehdi itsestäsi! Minä SULJEN nyt koneeni ja lähden kävelylle! :)

No comments:

Post a Comment