Sunday, 6 April 2014

Kipupotilaalla on oikeus hyvään hoitoon

Neljä ja puoli lomapäivää olivat todella tarpeen! Alkuvuoden tiukka työtahti vaati nimittäin veronsa ja superhyvä vastustuskykyni petti Sairaanhoitajapäivien jälkeen. Sain flunssan ensimmäisen kerran puoleentoista vuoteen! No, onneksi on hyvät "dropit". Corsentialiksen voimalla tauti talttui alle viikossa. Huomenna siis töihin. Minilomallani ehdin piipahtamaan Tukholmassa puolisoni kanssa sekä Pertunmaalla ja Raaseporissa. Matkailu avartaa ja antaa perspektiiviä asioihin, mutta nämä pohdinnat jätän toiseen kertaan.

Kuulun useimpiin ns. suljettuihin Facebook-ryhmiin. Olen mielenkiinnolla seurannut Suomen kivuntutkimusyhdistyksen sivuja, joissa TYKS:in kipupoliklinikalla työskentelevä lääkäri, Nora Hagelberg, on raportoinut palautetta Oulussa 3.-4.4. pidetystä Kivuntutkimusyhdistyksen 18. vuosikokouskoulutuksesta. Hän kertoo, että päivät ovat olleet erittäin antoisat. Puhujina on ollut useita valovoimaisia suomalaisia (mm. Maija Haanpää, J-P Kouri jne) ja kansainvälisiä kipuluennoitsijoita. Yhdistyksen kunniajäsenksi valittiin ylilääkäri, fysiatrian erikoislääkäri Timo Pohjolainen. Oikein paljon onnea Timolle upeasta panostuksesta kivunhoidon kehittäjänä!

Päivillä on käyty myös keskustelua siitä, voidaanko kipupotilaita hoitaa menestyksekkäästi perusterveydenhuollossa? Lääkäri Esko Haapamäki Muhoksen terveyskeskuksesta esitti, että jokainen kipupotilas tarvitsee ja ansaitsee terveydenhuoltojärjestelmässä oman lääkärin. Hänen mukaansa hoitosuhde voi olla myös hoitajaan, mutta hän esitti epäilyksensä siitä, että onko terveyskeskuksissa kipua tuntevaa hoitajaa?

Hagelberg kertoo FB-sivuilla  myös Heidelbergin yliopiston professori Hertal Florin esityksestä. Hän kertoi, miten ei-lääkkeelliset, käyttäytymiseen vaikuttavat, hoitomenetelmät toimivat hyvin kivun hoidossa spesifisesti tietyn aivoalueen kautta. Lääkehoidot kun vaikuttavat laaja-alaisesti ja epäspesifisesti. Tämä on míekenkiintoista! Toivottavasti lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät saavat pian enemmän arvostusta myös meillä Suomessa.

Itse olen nähnyt ja vakuuttunut monesta lääkkeetömästä hoitomenetelmästä. En luopuisi enää mistään hinnasta PhysioTouch-laitteesta, jolla voin hellävaraisesti ja tehokkaasti hoitaa erilaisia kipuja ja turvotuksia. Toinen mahtava kliinisesti tutkittu, testattu ja tehokas lääkkeetön hoitomuoto on LifeWave-akupunktiolaastarit. Toisella suljetulla FB-sivulla on julkaistu tieto kliinisestä kaksoissokko - ja plasebokontrolloidusta tutkimuksesta, joka on tehty arvotetun ranskalaisen lääkärin, Pierre Volckmannin, toimesta tunnetussa ranskalaisessa Generale De Santé - sairaalassa. Volckmann on Ranskan sairaalajärjestelmän johtaja (yli 75 julkista ja 27 yksityistä sairaalaa kattava järjestelmä) ja AFSSAPS:n kipuekspertti. AFSSAP on Suomen lääkintöhallitusta vastaava organisaatio, joka vastaa lääketieteellisten tuotteiden turvallisuudesta. Akupunktiokipulaastareilla tehty tutkimus
toteutettiin sadalle krooniselle kipupotilaalle lääkäreiden toimesta sairaalaolosuhteissa. Tulos oli merkittävä, sillä 94% kipulaastareiden käyttäjistä koki merkittävää kivun lievenemistä hoidon aikana.

Médecin rééducateur (fysiatri), Dr Pierre Volckmann
Centre des Iris, Lyon
Lääkkeettömien hoitomenetelmien kirjo on valtava! Kaikki mikä vaikuttaa kipupotilaan asenteisiin, ajatuksiin, toimintaan ja arjessa selviytymiseen on tärkeää ja tehokasta. Vähiten merkitystä ei todellakaan ole vuorovaikutuksella ja kommunikoinnilla sekä oikean tiedon jakamisella. Luottamuksellinen ja kunniottava hoitosuhde on kipupotilaalle korvaamattoman tärkeä. Tämä voi olla hoitosuhde moniammatilliseen kivunhoidon hoitotiimiin kuuluvan jäsenen kanssa. Tämä ei  välttämättä aina ole lääkäri, vaan se henkilö, joka tietää, osaa ja pystyy toimimaan potilaan "omanahoitajana" hoitoprosessissa.


No comments:

Post a Comment