Sunday, 27 March 2016

Sairaanhoitajan etiikka

Näin ensimmäisenä pääsisäispäivänä siirryttyämme kesäaikaan valo valtaa mielen ja kevät tekee tuloaan. Kevät on uuden kasvun ja kehityksen aikaa. Näin lomapäivinä on ollut aikaa lueskella, tavata läheisiä ja miettiä tulevaisuutta sekä toimintaansa. Lueskelin tuossa Lääkäriliiton sivuilta yhden lääkärin blogikirjoitusta ja sain luetuksi myös toisen lääkärin kirjoittaman tuoreen kirjan. Miten kaksi lääkäriä voi olla lähestymistavaltaan niin erilaisia? Näistä hämmentyneenä pohdin omaa suhtautumistani hoitotyöhön ja etiikkaan kipusairaanhoitajan ja lymfaterapeutin näkökulmasta.

Valmistuin sairaanhoitajaksi vuonna 1985. Terveydenhoitoalalla on pitkät perinteet eettisen näkökannan vaalimisessa. Sairaanhoitajan lupaus tuli sairaanhoitajakouluissa yleisesti käyttöön 1950-luvulla. Se pohjautuu aiempiin erilaisiin eettisiin lupauksiin, joita sairaanhoitajat antoivat jo viime vuosisadalla. Esim. Yhdysvalloissa 1893 laadittiin ns. Florence Nightingalen vala, jonka ohjeita sovellettiin myös Suomessa. Lupausten taustalla on lääkäreiden vuosituhansia vanha Hippokrateen vala, joka on kirjoitettu antiikin Kreikassa.

Sairaanhoitajan lupaus :
Lupaan kunniani ja omantuntoni kautta
auttaa lähimmäistäni,
tervettä ja sairasta,
kaikissa niissä toiminnoissa,
jotka tähtäävät terveyden säilyttämiseen
ja sen saavuttamiseen,
ihmisyyttä kunnioittaen,
rotuun, uskontoon ja asemaan katsomatta,
vaitiolovelvollisuutta unohtamatta.
Pyrin edistämään yhteistyötä
eri ammattiryhmien kanssa,
samoin kuin jatkuvasti kehittämään ammattitaitoani.
verkkokauppa.sairaanhoitajaliitto.fi


Uudemmat eettiset ohjeet ovat kattavammat ja paremmin sovellettavissa tähän päivään. Tärkeimmiksi kohdiksi mielestäni nousee: "Sairaanhoitajan tehtävänä on väestön terveyden edistäminen ja ylläpitäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä kärsimyksen lievittäminen." "Sairaanhoitaja on toiminnastaan ensisijaisesti vastuussa niille potilaille, jotka tarvitsevat hänen hoitoaan. Hän suojelee ihmiselämää ja edistää potilaan yksilöllistä hyvää oloa. Sairaanhoitaja kohtaa potilaan arvokkaana ihmisenä ja luo hoitokulttuurin, jossa otetaan huomioon yksilön arvot, vakaumus ja tavat." Sairaanhoitajat valvovat etteivät oman ammattikunnan jäsenet tai muut potilaan hoitoon osallistuvat toimi potilasta kohtaan epäeettisesti."  Kaiken tämän omaksuneena ja toimintaani integroineena vakuutan toimivani aina eetisten ohjeiden ja hoitajan valan mukaisesti.

Välillä minä mieleni niin pahoitan, kun huomaan, että nyky-yhteiskunnassa kaikilla ei tämä missio aina ole yhtä kirkkaana mielessä. Valoisampaa tulevaisuutta kaikille ja hyvää kevättä!

No comments:

Post a Comment