Saturday, 12 March 2016

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuuskuvia

Suomen Kivuntutkimusyhdistys täytää tänä vuonna 20 vuotta (1996 - 2016). Sen kunniaksi tuli postilatikkoon uunituore jäsenlehti, Kipuviesti 1/2016. Lehdessä on taas paljon hyvää asiaa kivunhoidon saralta ja yksi otsikko herätti heti mielenkiintoni.

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa , Turun yliopistossa, työskentelevä VTM, kehitysjohtaja Olli Hietanen, on julkaissut Kipuviesti-lehdessä artikkelin otsikolla: " Sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuuskuvia." Siinä hän tarkastelee teemoja ja tuloksia, joita on Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa tutkittu 2000-luvulla. Tämä tutkimuskeskus on toiminut vuodesta 2011 lähtien eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan pysyvänä asiantuntijana. Immola & Casti ovat julkaiseet hyvin mielenkiintoisen Tulevaisuusvaliokunnan julkaisun 2/2014: Hyvinvointiyhteiskunta 2030.  Tämän raportin ydinkysymys on mitä pitäisi tehdä, jotta suomalaisten hyvinvointi lisääntyisi- tai vähintääkin pysyisi nykyisellä tasolla tässä tilanteessa?

Hietasen mukaan teknologia on merkittävä muutosajuri: "Seuraavat 20 vuotta voivat muuttaa maailmaa enemmän kuin edelliset 200." Samaan aikaan toimiva hyvinvointivaltio heikkenee ja kansalaislähtöinen hyvinvointiyhteiskunta vahvistuu. Tämä tarkoittaa samaa, kuin mitä tostaina Sairaanhoitajapäivien avajaisissa puhunut perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula toi esille, että huomio on siirtymässä julkisista palveluista aktiiviseen kansalaiseen ja laitoshoidosta painopiste siirtyy entistä enemmän kotiin tuotaviin palveluihin.

Maailma muuttu ja tämä trendi näkyy myös terveysteknologiassa.Tieto ja palvelut ovat kerääntymässä palvelupilviksi (BigData), jonka voi profiloida itselleen (MyData). Näin raportoi FM. projektipäällikkö Ahvenainen raportissaan Tiede, tutkimus ja tulevaisuus (13/2014). Arkiset esineet on liitetty internettiin ja ne voivat kommunikoida keskenään. Robotit avustavat tulevaisuudessa (ja jo nyt) palvelutaloissa, terveyskeskuksissa ja sairaaloissa. Tulevaisuudessa vaatteet mittavat elintoimintoja, bioinformatikan superälyt louhivat tietoa ja ratkaisevat sairauksia. Geenejä ja soluja korvataan nanoroboteilla ja lääkkeet valmistetaan yksilöllisesti. Ihmisen varaosia voidaan tulostaa jo 3D-tekniikalla. Tästä kaikesta tulevasta voi lukea lisää Tulevaisuusvaliokunnan julkaisusta 6/2013 Suomen sata uutta mahdollisuutta - radikaaliset teknologiset ratkaisut, jonka on laatinut Linturi & Ahlqvist.
Hoitajan avustaja!

Eli nyt jos koskaan on oikea aika miettiä myös omaa tulevaisuutta. Edellä mainittujen julkaisujen mukaan tulevaisuudessa terveyspalveluiden keskivertoasiakkaat vähenevät ja erilaiset erityistarpeet korostuvat. Suomen talous jatkuu kireänä ja yksi työpaikka ei yleensä tuo riittävää toimeentuloa. Eläke-ikä kasvaa , vapaa-aika lisääntyy ja miten sen haluat käyttää? Mikä tekee sinut onnelliseksi?
Minä olen tehnyt ratkaisuni! Jos kertoisin sinulle, miten on mahdollista saavuttaa taloudellinen riippumattomuus, haluaisitko kuulla?


No comments:

Post a Comment