Sunday, 23 October 2011

Arvot ohjaavat toimintaamme

Pidän yleensä puhelimen äänettömällä hoitaessani potilaita, jotta hoito ei keskeytyisi. Hoidon jälkeen tarkistan tulleet puhelut. Viime viikon lopulla yhden hoidon aikana oli tullut monta puhelua ja viestiä. Lähdin selaamaan niitä ja ne olivat kaikki sisariltani ja äidiltäni! Mitä nyt? Asia selvisi pian, eikä uutinen ollut miellyttävä. Iäkäs isäni oli autoillessaan saanut sairauskohtauksen, menettänyt tajuntansa, kolaroinut ja makasi nyt sairaalan päivystyspoliklinikalla. Niin pienessä hetkessä voi koko päivän suunnitelmat mennä uusiksi! Vain silmänräpäys ja kaikki voi olla elämässämme toisin! Anna Puun sanoin:"Se pistää miettimään....."

Välillä elämän kulku ja kohtalon käänteet saavat meidät miettimään elämän arvoja. Mikä on oikeasti tärkeää? Arvot ovat eräänlaisia hyvyyteen liittyviä käsitteitä ja ne ohjaavat toimintaamme. Arvot ovat asioita, joita pidetään tärkeinä ja ne ovat opittuja, kulttuurisidonnaisia ja liittyvät etiikkaan, normeihin ja moraaliin. Pulpahtaa mieleen laulu alakoulu ajoilta: " Arvon mekin ansaitsemme Suomen maassa suuressa..."Miten se liittyy tähän tajunnan virtaan, en tiedä.

Arvojen pohtiminen tuotti tuloksena oman yritykseni arvot. Koen, että tärkein arvo toiminnassani on rehellisyys. Pyrin siihen, että Sairaanhoitopalvelu-Leenan toiminta on rehellistä ja avointa kaikkia yhteistyökumppaneita ja potilaita kohtaan. Toinen merkittävä arvo on luottamus, sillä vain luottamuksellinen hoitosuhde voi olla toimivan vuorovaikutuksen perusta. Yksilön kunnioittaminen on tärkeä arvo. Jokainen on oman elämänsä paras asiantuntija. Kollegiaalisuus on arvo, joka näkyy verkostoitumisen tuomana voimavarana. Aito välittäminen on tärkeää ja siihen liittyy aito läsnäolo ja kuunteleminen, jotka ovat toimivan hoitosuhteen peruspilareita. Jaettu asiantuntijuus ja positiivinen ajattelu toimivat itseisarvoina ja hoitotyössä kantavana voimavarana.

Ajellessani toista sataa kilometriä tapaamaan sairaalassa makaavaa isääni, joka onneksi selvisi hengissä pienin ruhjein, olin sisimmässäni hyvin onnellinen. Arvot, ovat opittuja asenteita ja koin  onnistuneeni opettamaan arvokkaita ajatuksia omille lapsilleni, jotka  molemmat  päättivät myös lähteä isoisän luo sairaalaan. Kriisissä läheisten tuki on paras lääke!

No comments:

Post a Comment