Sunday, 2 October 2011

Tieto vai asenteet - kumpi ohjaa toimintaamme?

Kivunhoidossa törmää usein otsikon kysymykseen. Viime viikolla TV:ssä esitetyssä ohjelmassa, Inhimillinen tekijä, haastateltiin kahta lapsensa syövän takia menettänyttä vanhempaa ja Terhokodin saattohoidosta vastaavaa lääkäriä, Juha Hännistä. Ohjelmassa pohditiin Suomen kivun- ja saattohoidon periaatteita. Hänninen totesi, että asenteissa ja tiedoissa on parantamisen varaa.

Muutama vuosi sitten Helsigissä kivunhoidon koulutuksessa Suomen ainoa kivunhoidon professori Eija Kalso totesi, että hyvä kivunhoito on potilaan oikeus, hoitohenkilökunnan velvollisuus ja hoitolaitoksen laatuvaltti. Toteutuuko se?

Suomi on lääketieteellisessä mielessä monen sairauden hoidossa edelläkävijä maa, mutta miksi meillä kivunhoito on edelleen lapsen kengissä? Tietoa on ja koulutusta on, mutta onko se asenne aina kohdallaan? Itse olen vahvasti sitä mieltä, että potilas saa juuri sellaista kivun hoitoa ja oireiden lievitystä, kuin millainen asenne hoitohenkilkökunnalla on tähä vaikeaan asiaan.

Asenne on aina arvoperustainen tapa toimia tai reagoida johonkin asiaan. On tärkeää luoda omalle toiminnalle arvot ja pyrkiä noudattaamaan niitä. Näin vältytään ns. rooliristiriidalta ja toimintaa on helpompi motivoida, perustella ja arvioida.

Sairaanhoitopalvelu-Leenan missio on nostaa esille kivunhoidon ja eri syistä johtuvan turvotusten hoidon tärkeyttä ja arvostusta.Auttaa hoitoyhteisöjä luomaan laatustandardeja ja auttaa sekä tukea kipupotilaista ja turvotuksesta kärsiviä hoitoprosessissa.

Toimintaa ohjaavat arvot ovat: rehellisyys, luottamus, kunnioitus, kollegiaalisuus, välittäminen, asiantuntijuus ja positiivinen ajattelu. Toivon, että toiminnasta välittyy arvot ja asenne sekä tieto-taito.

Pöydälläni olevassa Positiivareiden ikikalenterissa on lause: "Mahdollisuudet ovat yksi miljoonasta, että sinulla voisi olla ongelmia, joita et voisi poistaa muuttamalla omaa asennettasi." Tämä on hyvä lause ja se pätee myös meihin hoitotyöntekijöihin ja tietysti jokaiseen yksilöön. Tuulta purjeisiin ja nokka kohti uusia haasteita ja uutta alkavaa viikkoa!

No comments:

Post a Comment