Sunday, 27 November 2011

Kivun mittaaminen - kivunhoidon kulmakivi

Näin ensimmäisenä adventtina olemme sytyttäneet jouluvalot ikkunaan. Valo tuo lohtua pimeään iltaan, kun ulkona myrskyää ja sataa. Valoa sydämeeni toi myös jo aikuisen lapseni vierailu kotona ja pienen bonuslapsenlapsen 4-v. syntymäpäiväkutsut. Varsinkin näin joulun alla on tärkeää muistaa lähimmäisiään ja vietää yhteistä aikaa. Toisen ihmisen aito välittäminen ja läsnäolo on jokaiselle tärkeää!

Läsnäolo ja välittäminen sekä aito kuunteleminen, ovat erityisen tärkeitä taitoja myös kipupotilaiden hoidossa. Kipu on kärsimystä ja se valtaa hyvin kokonaisvaltaisesti sekä kehon että mielen. Kivun hoidon kulmakiviä ovat kipuhaastattelu ja kivun mittaaminen. Kipuongelma tulee tehdä näkyväksi, jotta hoidon vaikutusta voidaan arvioida. Yksinkertaisimmillaan kipua voidaan arvioida esim. numeraalisesti asteikolla 0 - 10. Tällöin "0" on tila, jossa potilas on täysin kivuton ja "10" on lähes sietämätön kipu. Kun potilas on kertonut arvionsa kivun voimakkuudesta, voidaan hoitotoimenpideiden jälkeen arvioida tilaa uudelleen samalla asteikoilla. Jos kipu numero on pienentynyt, ollaan hoidossa oikealla tiellä.

Jos numeraalinen arvio tuntuu vaikealta, voidaan käyttää visuaalista kipujanaa tai verbaalista arvioita kivun voimakkuudesta. Tärkeää on kuitenkin pitäytyä aina samassa "mittarissa", jotta vastaukset ovat vertailukelpoisia. Kivun voimakkuuden arviointi on helppoa ja yksilöllistä. Oikeaa tai väärää vastausta ei ole. Kipu on aina subjektiivinen tuntemus ja kokijalleen totta. Kivun mittaaminen on ainoa tapa saada selville annetun kivun hoidon teho ja vaikuttavuus. Silti valitettavan harvoissa hoitopaikoissa tänä päivänä suoritetaan kivun mittausta.

Toivon, että jakamalla tietoa tästä asiasta, kipupotilaat itse valveutuvat kertomaan kipunsa voimakkuutta hoitaville henkilöille. Tämä velvoittaa hoitohenkilökuntaa kirjamaan tuloksen asiankirjoihin ja jos kivunhoidossa ei saavuteta riittävän hyvää hoitovastetta, voi potilas vedota esim. hoitovirheeseen. Eihän korkeaa verenpainetta tai korkeita laboratorio arvojakaan jätetä hoitamatta!

Kivun mittaamiseen "eksyin" adventtiajatuksista, koska ajattelin rakasta tytärtäni, joka aikoo tehdä perushoitaja koulutuksessa käytännön harjoitteluun liittyvän opinnäytetyön kivun mittaamisesta. Olen siitä ylpeä!

No comments:

Post a Comment