Sunday, 15 April 2012

Krooninen kipu vie eläkkeelle

Sairaanhoitajalehti 4/2012 kirjoitti pienen artikkelin Helsingin yliopistossa tehdystä tutkimuksesta. Siinä tutkija Peppiina Saastamoinen oli väitöskirjassaan todennut, että kroonisella kivulla on selvä yhteys työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen. Kipu laski erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi eläkkeelle jäämisen kynnystä. Mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien kohdalla kivun yhteys on heikompi, mutta merkittävä. Kaksikolmasosaa työkyvyttömyyseläkkeelle jäävistä kärsi joko tuki- ja liikuntaelinsairauksista tai mielenterveyden ongelmista. Tutkimuksessa oli mukana reilut 6 000 yli 40-vuotiasta työntekijää, joiden tilannetta seurattiin kahdeksan vuotta. Tänä aikana heistä lähes 600 jäi työkyvyttömyyseläkkeelle.

Hyvä kivunhoito on perusteltua!
Aiheesta kirjoitti 1.3. myös Helsingin Sanomat ja Etelä-Suomen Sanomat (http://www.ess.fi/?article=362459 ). Suomessa ei pelkän kivun perusteella voi jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle, joten siksi useimmilla löytyykin työkyvyttömyyseläkkelle siirtymisen syynä tuki-ja liikuntaelin sairaus tai mielenterveysongelmat. Itse asiassa nämä kaksi diagnoosia tai syytä ovat syyseurausta toisistaan. Krooninen kipu aiheuttaa masennusta ja masennus lisää kroonisen kivun kokemista. Eli oravan pyörässä ollaan! Työkyvyttömyyseläke tosin edellyttää sekä lääkärin toteamaa sairautta että merkitsevästi alentunutta työkykyä.

Tutkijankin mukaan kipuongelmien ennaltaehkäisyyn ja kivunhoitoon tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Tutkimuksen valossa näyttää siltä, että ajoissa aloitettu kivunhoito voisi estää monta työkyvyttömyyseläkettä!

Suomen kivuntutkimusyhdistys on jo 1900-luvun lopussa antanut eduskunnalle ehdotuksen kroonisen kivun porrasteisesta hoitomallista Suomessa. Valitettavasti tämä ehdotus ei ole saanut lainvoimaa, joten kivunhoito on edelleenkin Suomessa sattumanvaraista ja organisoimatonta. Kivunhoitoon erikoistuneita lääkäreitä ja hoitoalan ammattilaisia toki jo on, mutta silti väitän, että potilas saa edelleen sellaista kivunhoitoa, kuin mikä asenne häntä hoitavalla taholla on kivun hoitoon.

Kivunhoito on jokaisen perusoikeus ja hyvä kivunhoito on perusteltua!!!

No comments:

Post a Comment