Sunday, 8 February 2015

Kipu ja seksuaalisuus

Turhaan en viime viikolla odottanut Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen  järjestämää hoitotyön koulutusta, se oli hyvä! Päivässä oli monta hyvä teemaa ja oli antoisaa tavata uusia ja entisiä kollegoita. Yksi teema nousi kuitenkin ylitse muiden, ehkä siksi, että se on haasteellinen ja sitä harvoin nostetaan esiin, kivun vaikutus seksuaalisuuteen. Aiheesta esitelmöi asiantuntevasti sairaanhoitaja, seksuaaliterapeutti, Kirsi Porras.

www.skty.org
Aiheesta on tehty erilaisia opinnäytetöitä, Väestöliitto on kirjoittanut aiheesta ja onpa aiheesta julkaistu syksyllä 2014 kirjakin. Kirjan nimi on Krooninen kipu ja seksuaalisuus. Opasta varten oli teetetty kysely, johon vastasi 89 kroonista kipupotilasta. Kyselyssä ilmeni, että yli 50% vastanneista ei ollut saanut lainkaan ohjausta ja neuvontaa seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. Seksuaalisuus on yksi ihmisen perustarpeista. Aihe on kuitenkin henkilökohtainen, arka ja tunteiden sekä asenteiden värittämä ja siksi sen esille ottaminen on haasteellista. Seksuaalisuudessa ja seksissa ei ole kyse vain yhdynnästä tai orgasmista, vaan syvästä aistinautinnosta, Kirsi Portaan esitelmän mukaan.

Monet kivut, varsinkin krooninen kipu (esim. vulvodynia ) saattavat vaikeuttaa hyvinkin paljon normaalia seksuaalisuutta ja seksiä. Syyt ovat moninaiset. Ohimeneviä tai pitkäaikaisia seksuaalisia toimintahäiriöitä voivat olla seksuaalisen halun puute, kiihottumishäiriöt, orgasmivaikeudet, erektiohäiriöt, siemensyöksyyn liittyvät häiriöt ja yhdyntävaikeudet ja -kivut. Syitä näihin löytyy fyysiseltä ja psyykkiseltä toiminta-alueelta. Sairaudesta johtuvia ovat verenkiertohäiriöt, leikkausten aiheuttamat jälkiseuraukset, hormonitoiminnan muutos, lääkityksen aiheuttamat sivuvaikutukset, itse kipu sekä erilaiset hermokudosvauriot, jotka aiheuttavat sekä kipua että toimintahäiriöitä. Koska keho ja mieli toimivat saumattomasti, aiheuttaa seksuaalinen kyvyttömyys ja haluttomuus huolta, pelkoa, riittämättömyyden tunnetta. Tunne ja toiminta yhdessä muuttaa henkilön minäkuvaa, aiheuttaa stressiä, joka lisää stressihormonin määrää ja tämä puolestaan vähentää seksuaalista halukkuutta. Tilanne saa aikaan suorituspaineita ja parisuhde ajautuu kriisin! Oravanpyörä on valmis! Miten tästä eteenpäin?

Erilaisia artikkeleita ja julkaisuja aiheesta on paljon. Kuitenkin puhuminen aiheesta on vaikein "seksitemppu". Kivun hoidossa (ja miksei myös kenen tahansa arjessa) puhumisen merkitys korostuu! Jos seksuaalisuuden osa-alueessa on ongelmia, voi turvallisesti kysyä hoitohenkilökunnalta ohjausta ja neuvoa. He kertovat, mistä löytyy lähin seksuaalineuvonta ja ohjaus paikka, jossa saa asiantuntevaa tukea ja ohjausta ja ennen kaikkea siellä on lupa puhua omista tunteista ja toiveista.
Seksuaalisuus on mielihyvän kokemista ja elämään kuuluva iloinen asia!

No comments:

Post a Comment