Sunday, 22 February 2015

Kipuhelvetti

Etelä-Suomen hiihtolomaviikko on pättymässä ja viikko oli todella työntäyteinen, vaikka luulin hiihtoloman hiljentävän vastaanottoa. Toisin kävi! Haasteita on ollut riittämiin eikä vähäisimpänä suinkaan ole olleet neuropaattisen kivun kanssa kamppailevat potilaat.

Duodecim määrittelee neuropaattisen kivun seuraavasti:"Neuropaattinen eli hermovauriokipu on tila, jonka syynä on somatosensorisen järjestelmän vaurio tai sairaus (Treede ym. 2007). Kyseessä on siis oire eikä itsenäinen sairaus, ja neuropaattisen kivun tunnistamisen jälkeen tulee pyrkiä selvittämään, mikä vamma tai sairaus on aiheuttanut neuropaattisen kivun. Vauriopaikan mukaan neuropaattiset kiputilat jaetaan perifeerisiin eli ääreishermostoperäisiin (esimerkiksi diabeettinen neuropatia, hermovamman jälkeiset kivut) ja sentraalisiin eli keskushermostoperäisiin (esimerkiksi aivoverenkierron häiriön jälkeinen kiputila). Neuropaattinen kipu voi esiintyä yhtä aikaa kudosvauriokivun kanssa." Kylläpä tuntuu selkeältä, mutta totuus on aina tarua ihmeellisempää!

Kivulle toki löytyy yleensä syy ja se on mielestäni ensiarvoisen tärkeää. Kun tiedetään syy, voidaan yrittää täsmentää hoitotoimia syyn hoitoon eikä pelkästään oireen eli kivun hoitoon. Vaikuttamalla syyhyn tai jos siihen ei voida vaikuttaa, niin miettimällä ja kokeilemalla erilaisia kivunlievityskeinoja, joilla voidaan tukea kehon omaa paranemisprosessia, voidaan saavuttaa jonkinasteinen kivunlievitys. Krooninen neuropaatinen kipu on kuitenkin todella harvoin täysin poistettavissa, joten useimmiten on tyytyminen kipuun, jolla saavutetaan tyydyttävä elämänlaatu.

Super:in sivuilla Henriikka Hakkala kirjoittaa asiallisesti siitä, kuinka krooninen kipu venyttää sopeutumiskyvyn äärimmilleen, mutta samalla krooninen kipupotilas vastaa blogissaan tähän kirjoitukseen viitaten: "Mikään ei ole niin ärsytävää kipu kroonikkona kun se, että ehkä joskus vahingossa mainitsee "nyt sattuu" niin eiiiikö sieltä tule jonkun suusta, "joo mä tiiän milt se tuntuu.....". Ei et tiedä."
www.skty.org

Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen sivuilta pääsee IASP:n sivuille, joissa kirjoitetaan paljon asiaa neuropaattisesta kivusta. IASP on valinnut vuosina 2014 - 2015 kivunhoidon maailmanlaajuiseksi teemaksi neuropaatisen kivun hoidon. Vaikka asiaa kuinka pohditaan, kehitellään ja hoidetaan, on neuropaattinen kipu todella haaste! Krooninen neuropaattinen kipu on kokijalleen helvetillistä, hoitavalle taholle haasteellista, vaikeaa ja usein ahdistavaa sekä koko kansantaloudelle kallista. Pitkäkestoisella, moniammatillisella, asiantuntijoiden yhteistyöllä yhdessä potilaan ja hänen omaistensa kanssa voidaan päästä siedettävään hoitotulokseen, mutta valitettavan usein potilas jää loukkuun omaan kipuhelvettiinsä!

No comments:

Post a Comment