Sunday, 22 January 2017

Päivitystä syövänhoidon jälkeisen lymfaödeeman hoitoon

Sain jo joulukussa tiedotteen kollegaltani, joka oli ollut yhteydessä Kelaan lymfaterapian korvausasioissa. Kollega kertoi, että lymfaterapia on poistumassa Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden palveluvalikoimasta 1.1.2019 alkaen. Perusteluna, että tutkimusten mukaan lymfaterapian kuntotuksellisesta vaikuttavuudesta ei ole näyttöä.

Samassa kuussa sain  Suomen lymfahoito ry:n jäsenlehden, jossa oli artikkeli: Onko syövänhoidon jälkeisen lymfaödeeman hoidossa muutostarpeita? Tässä kirjoittaja, joka toimii Suomen lymfahoito ry:n hallituksen varapuheenjohtajana ja koulutusvastaavana, kirjoittaa tukimuskatsauksen aiheesta. Tutkimuksia siis on olemassa!
(edu.helsinki.fi)

Artikkelin yhteenvedosta voin nostaa esille muutamia pääkohtia:
1) Tuoreessa Cochrane-katselmuksessa (2015) todetaan, että henkilöt, joilla on lievä tai kohtuullinen sekundaarinen yläraajaödeema (esim. rintasyöpäleikkauksen jälkeen), kuuluvat ryhmään, jotka saattavat hyötyä manuaalisen lymfaterapian kombinoimisesta intensiiviseen sarjaan kompressiosidontaa  - Tämä on käytäntömme hoidoissa.

2) Pidemmälle edennyt lymfaödeema, jossa esiintyy kudoksen fibrotisoitumista, täytyy lymfaterapia otteiden muuttua syvemmiksi ja intensiivisemmiksi.

3) Fibroottisen lymfaödeeman hoitoa tehostetaan ja täydennetään epätasaisella pehmustemateriaalilla (meillä käytössä esim. Mobiderm yöhihat- ja kompressiot) ja PhysioTouch-hoidolla.

4) Vartalon, rinnan, kasvojen ja genitaalialueen lymfaödeeman hoidossa manuaalisella lymfaterapialla on tärkeä rooli. Rinnan alueen lymfaödeeman hoidossa Hivamatin (meilläkin käytössä) käytön vaikutuksista on tutkimusnäyttöä. Lymfateippausta käytetään täydentävänä hoitona.

5) Tutkimuksen mukaan (Cancer 110, 2007) löytyy vahvaa näyttöä ylipainon negatiivisista vaikutuksista lymfaödeemaan. Hoitoon tulee siis sisällyttää painonhallinan ohjausta.

6) Tutkimuksen (Physioter.Theory Pract.30 2014) mukaan fyysinen lihasvoiman ja nivelliikkuvuuden harjoittelu eivät pahenna lymfaödeemaa, kuten aiemmin on varoitettu. Päinvastoin esim. sauvakävely saattaa jopa vähentää turvotusta ja siihen liittyviä oireita. Liike tehostaa myös kompression vaikutusta.

7) Tuki-ja liikuntaelistön ongelmat tulee huomioida lymfaödeeman hoidon yhteydessä. Faskiakäsittelyt täydentävät tehokasta turvotuksen hoitoa. Myös arpien hoitoon tulee kiinnittää huomiota.

Lymfaterapia on hyvin kokonaisvaltaista hoitoa. Se on mielestäni todellakin kuntouttavaa eikä  perustu mutu-tuntumaan vaan fysiologiaan ja anatomian tukemiseen.


No comments:

Post a Comment