Sunday, 31 March 2013

Printattuun sanaan on uskominen

Työskennellessäni kivun ja turvotusten parissa, kuulee usein kysyttävän "onko asiaa tutkittu, löytyykö näyttöä?" Edelleenkin valitettavan moni kollega luulee esim. lymfaterapian kuuluvan vaihtoehtoishoitoihin tai olevan jonkinlaista uskomushoitoa. Tämä saattaa hidastaa monien potilaiden hoitoon hakeutumista ja tilanteet ehtivät kroonistua ja komplisoitua ennen aktiivisen hoidon aloitusta. Toisaalta kuulee välillä, miten ammattihenkilöt jopa aliarvioivat ja väheksyvät hoitomuotoa potilaille. Tämä johtuu näkemykseni mukaan pelkästään tietämättömyydestä. Onneksi uusi hoitoalan sukupolvi on rynnimässä markkinoille ja he ovat ennakkoluulottomasti  tarttuneet hoitotyön haasteeseen ja tehneet tutkimuksia aiheesta. Kiitos heille siitä!

Metropolia AMK:n opiskelijat ovat tehneet hoitohenkilökunnalle oppaan Verenpaineen mittaaminen lymfaödeema potilaalta. Tämä on erittäin tervetullut tieto, sillä lymfaödeema potilaalta ei saa mitata verenpainetta turvonneesta kädestä. Toivottavasti mahdollisimman moni hoitolaitos tutustuu tähän opinnäytetyöhön. Toinen mainitsemisen arvoinen opinnäytetyö löytyy Rovaniemen AMK:sta. Siellä oppilaat ovat tutkineet LymphaTouch/PhysioTouch menetelmän käyttöä urheilusuoritusten jälkeisessä palautumisessa. Lymfajärjestelmän aktivoinnin vaikutukset urheilijan palautumisen tukitoimena - tutkimuksen tuloksena urheilijat kertoivat saaneensa alipainehoidosta hyötyä ja tehoa palautumiseensa. Lisää tutkimustuloksia on vielä odotettavissa tämän vuoden puolella sekä LymphaTouch/ PhysioTouch saralla, että lymfaödeeman hoitoon liittyen. Odotamme niitä innolla!

Rinnakkain 1/2013
Loppusuoralla oleva maaliskuu on ollut maailmanlaajuinen lymfaödeeman tietoisuuden lisäämis kuukausi. Tähän teemaan on paneutunut myös uusin Rinnakkain -lehti, josta löytyy mielenkiintoisia artikkeleita ja kokemuksia. Lehden voi lukea nettiversioina "Rinnakkain-lehti" linkkiä klikkaamalla. Paperisena versiona lehteä löytyy esim. hoitolaitoksista, jossa hoidetaan syöpäpotilaita tai syöpäjärjestöjen kautta. Lehdessä ( sivu 19) löytyy myös artikkeli "Lymfaödeema- terveydenhuollon musta aukko", jossa allekirjoittanut siteeraa aiemmin kirjoittamaansa blogikirjoitusta aiheesta. Jakamalla tietoa hoitoon liittyvistä asioista, toimimme yhdessä hyvän asian puolesta. Tämä koskettaa todella monta ihmistä elämän aikana. Koska aprillipäivä on vasta huomenna, on kaikki kirjoittamani ihan totta ja sitä "saa käyttää, mut ei ol pakko".  :)


No comments:

Post a Comment